Adaptacja nowych osób w firmie. O czym należy pamiętać?

Adaptacja nowych osób w firmie. O czym należy pamiętać?

Shot of a creative businesswoman shaking her new coworkers hand in the office.

Zmiany nie są łatwe, w szczególności w kwestiach zawodowych. Przystosowanie się do nowego środowiska i miejsca pracy bywa stresujące. Od pracowników wymaga się rzetelnego wykonywania zadań i obowiązków oraz poznania panujących zasad. Jako pracodawca dobrze jest wdrożyć nową osobę do zespołu, zaprezentować jej misje i cele organizacji, tak aby adaptacja przebiegała w szybki oraz komfortowy sposób. W tym artykule podpowiemy Ci jak to zrobić i o czym koniecznie pamiętać.

Adaptacja pracowników — tylko dla nowych osób?

Wprowadzenie do zespołu i cały proces adaptacyjny nie dotyczą jedynie nowozatrudnionych. Często mogą to być również pracownicy, którzy awansowali, a co za tym idzie poniekąd zmieniają miejsce pracy, a także zadania i obowiązki.

Oczywiście zasady, misje i cele organizacji, czy też oprowadzanie po budynku dotyczy najczęściej nowozatrudnionych. Niemniej jednak pamiętaj, że adaptacja może okazać się niezbędna również w przypadku osób, które pracują w Twojej firmie nawet 5 lat, jeśli zmieniają zespół, bądź którzy pracowali do tej pory zdalnie.

Etapy adaptacji nowego pracownika

Proces ten możemy podzielić na kilka etapów, liczy się, aby były one możliwe jak najbardziej rzeczowe — zawierały najistotniejsze elementy, dzięki temu adaptacja przebiegnie w sprawny sposób.

  1. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas wprowadzania nowego pracownika, jest oprowadzenie i przekazanie najważniejszych informacji o firmie – celach i misjach organizacji oraz innych kwestiach, które uznasz za istotne. Możesz wspomnieć o historii, zasadach, najważniejszych klientach itp., dzięki temu nowozatrudnione osoby lepiej przystosują się do nowego środowiska i poczują się częścią zespołu.
  2. Kolejnym etapem są wszelkie kwestie formalne zwarte w umowie – wynagrodzenie, zasady, czas itp.
  3. Trzecim krokiem jest przedstawienie dokładnych zadań i obowiązków, również w kontekście zaplanowanych celów oraz misji Twojej organizacji.
  4. Ostatnim etapem jest zapoznanie się ze współpracownikami oraz wyznaczenia miejsca pracy. W zależności od struktury firmy nowozatrudniona osoba może wtedy także odbyć rozmowę z przełożonym.

Odpowiednio przeprowadzana adaptacja pozwoli na wdrożenie nowozatrudnionych osób do firmy — właściwe zrozumienie zadań i obowiązków, dopasowanie się do środowiska pracy, a co za tym idzie zwiększenie komfortu, przekłada się m.in. na zminimalizowanie szans szybkiej rezygnacji ze stanowiska.

Adaptacja nowych osób w firmie. O czym należy pamiętać?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more