16 stycznia 2019

Jak rozmawiać z inwestorem aby pozyskać kapitał?

10 stycznia 2019

Jak świadomie planować przyszłość zawodową?

Kiedy wstępujemy na ścieżkę zawodową (będąc maturzystami, studentami czy absolwentami) stoimy przed dylematem – kim zostać? Z jednej strony w młodym wieku trudno jest „od razu” wiedzieć co chce się robić w życiu. Preferencje i wizja przyszłości szlifują się z biegiem czasu oraz wraz z podejmowaniem różnych aktywności.
7 stycznia 2019

Jak czytać zachowania ludzkie aby rozumieć intencje partnerów biznesowych?

Istniejąc na rynku kapitałowym, na co dzień podejmujemy decyzje o lokowaniu swoich lub powierzonych środków finansowych w różne przedsięwzięcia. To ogromna odpowiedzialność ale też wizja nagrody za włożony wysiłek rekompensuje niepewność i ryzyko. Aby zminimalizować zdarzenia nieprzewidywalne dokonujemy szereg analiz.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more