Badania lekarskie pracowników — dzień wolny

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w zależności od wykonywanych obowiązków zawodowych muszą
co pewien czas udać się do lekarza medycyny pracy. Jest to spowodowane koniecznością przeprowadzenia badań
okresowych bądź kontrolnych w przypadku powrotu do pracy po trwającej dłużej niż 30 dni nieobecności spowodowanej
stanem zdrowia. W tym artykule odpowiemy na pytanie — czy przysługuje dzień wolny na badania lekarskie oraz
przedstawimy prawa pracownika wynikające z konieczności przeprowadzenie tej procedury.

Obowiązkowe badania medycyny pracy

Zgodnie z Art. 211, § 4a Kodeksu pracy wszelkie wizyty lekarskie wchodzące w obręb medycyny pracy w tym wstępne
(przed podjęciem pracy), kontrolne, jak i okresowe powinny być wykonywane na podstawie skierowania wystawionego
przez pracodawcę. Wynika to m.in. z obowiązujących uregulowań i przepisów w zakresie BHP. Co więcej, pracownik nie
może być dopuszczony do wykonywania pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które nie wykazuje
przeciwwskazań do podjęcia danych obowiązków. Przy czym koszty pokrywa pracodawca zarówno w przypadku wizyty
wstępnej, kontrolnej, jak i okresowej.

Badania okresowe w czasie pracy

Jeśli zastanawiasz się, czy dzień na badania okresowe jest wolny, to odpowiedź brzmi – nie. Niemniej jednak wizyta
u lekarza medycyny pracy powinna odbyć się w miarę możliwości w godzinach pracy. Pracownikowi przysługuje prawo do
pełnego wynagrodzenie za czas potrzebny na wizytę lekarską oraz w przypadku konieczności dojazdu do innej
miejscowości zwrot kosztów. Tak więc, po zakończonej wizycie powinno się wrócić do firmy. Badania okresowe to nie jest
cały dzień wolny, a jedynie kilka godzin m.in. w zależności od odległości od przychodni.

Wizyty okresowe przeprowadza się cyklicznie nie częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż co 5 lat. O częstotliwości
decyduje lekarz m.in. na podstawie wykonywanych przez pacjenta obowiązków i wynikającego z tego ryzyka zdrowotnego
np. wad postawy czy też wzorku bądź ewentualnego zagrodzenia spowodowanego środowiskiem pracy. Tak więc
w kontekście wizyt okresowych pracownikowi nie przysługuje dzień wolny, ale za kilkugodzinny czas nieobecności
związany z wizytą zachowuje pełne wynagrodzenie.

Badania lekarskie pracowników — dzień wolny
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more