Badanie potrzeb szkoleniowych firmy. Kiedy należy stosować?

Badanie potrzeb szkoleniowych firmy. Kiedy należy stosować?

Rozwój kompetencji pracowników jest bardzo ważny, w tym celu pracodawcy powinni zastanowić się, na jakie kursy
wysłać swoich pracowników m.in. w celu zdobycia kompetencji odpowiadających danemu stanowisku. W kwestii
finansowej warto rozważyć program KFS. Dodatkowo należy się zastanowić nad tym, jak określić oraz uzasadnić
potrzebę szkolenia i zapoznać się z tym jakie działania można finansować z tego programu.

Określenie potrzeb szkoleniowych w KFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) powstał w 2014 roku i ma na celu pomóc pracodawcom i pracownikom skorzystać z
różnych form kształcenia ustawicznego. Przedsiębiorcy najczęściej otrzymują 80% dofinansowania, niemniej jednak
w przypadku mikroprzedsiębiorców, których roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro i zatrudniają mniej niż 10 osób,
można liczyć na dofinansowanie w 100%. Wszelkie wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP),
zgodnie z siedzibą firmy.

 • dane pracodawcy
 • opis działań, które mają zostać sfinansowane
 • pełna wysokość wydatków, które zostają przeznaczone na kursy oraz wysokość wkładu poniesiona przez pracodawcę
 • określenie potrzeby szkolenia oraz wybranie realizatora (np. placówki organizującej kursy)
 • plany względem dalszego zatrudnienia osób, które będą brały udział w kursach

Jak uzasadnić potrzebę szkolenia?

Określenie potrzeb szkoleniowych w KFS powinno przede wszystkim zacząć się od odpowiedniego doboru kursu
i uzasadniania wyboru, w tym:

 • czy jest ono zgodne z oczekiwaniami
 • program powinien mieć odpowiedni opis, wykazujący co uczestnik z niego wyniesie, kwestię też również należy
  pokreślić w uzasadnieniu
 • przeanalizować czy czas trwania oraz forma kursu, jest odpowiednia do tematyki
 • sprawdzić kompetencje prowadzących
 • najlepiej wybierać kursu, po których uzyskuje się certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje oraz umiejętnośc
 • jakość i opinię względem placówki organizującej szkolenia
 • muszą być zgodne z potrzebami rynku pracy
 • koszty powinny być porównywalne ze standardowymi cenami innych placówek, oferujących podobne kursy

Środki z KFS można przeznaczyć także m.in. na studia podyplomowe. Przed złożeniem wniosku warto również
dowiedzieć się o dostępność środków z tego programu w PUP.

Badanie potrzeb szkoleniowych firmy. Kiedy należy stosować?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more