7 stycznia 2019

Jak czytać zachowania ludzkie aby rozumieć intencje partnerów biznesowych?

Istniejąc na rynku kapitałowym, na co dzień podejmujemy decyzje o lokowaniu swoich lub powierzonych środków finansowych w różne przedsięwzięcia. To ogromna odpowiedzialność ale też wizja nagrody za włożony wysiłek rekompensuje niepewność i ryzyko. Aby zminimalizować zdarzenia nieprzewidywalne dokonujemy szereg analiz.
10 stycznia 2019

Jak świadomie planować przyszłość zawodową?

Kiedy wstępujemy na ścieżkę zawodową (będąc maturzystami, studentami czy absolwentami) stoimy przed dylematem – kim zostać? Z jednej strony w młodym wieku trudno jest „od razu” wiedzieć co chce się robić w życiu. Preferencje i wizja przyszłości szlifują się z biegiem czasu oraz wraz z podejmowaniem różnych aktywności.
16 stycznia 2019

Jak rozmawiać z inwestorem aby pozyskać kapitał?

Kiedyś Ambrose Bierce napisał, że znawca, to specjalista, który wie wszystko o czymś i nie nic o czymkolwiek innym. Gdyby to odnieść do powoływania nowych projektów (start up), to moglibyśmy się pokusić o sformułowanie pytania – czy sama biegła wiedza na temat produktu / usługi (bycie ich znawcą) wystarczy aby pozyskać inwestora?