7 stycznia 2019

Jak czytać zachowania ludzkie aby rozumieć intencje partnerów biznesowych?

Istniejąc na rynku kapitałowym, na co dzień podejmujemy decyzje o lokowaniu swoich lub powierzonych środków finansowych w różne przedsięwzięcia. To ogromna odpowiedzialność ale też wizja nagrody za włożony wysiłek rekompensuje niepewność i ryzyko. Aby zminimalizować zdarzenia nieprzewidywalne dokonujemy szereg analiz.
10 stycznia 2019

Jak świadomie planować przyszłość zawodową?

Kiedy wstępujemy na ścieżkę zawodową (będąc maturzystami, studentami czy absolwentami) stoimy przed dylematem – kim zostać? Z jednej strony w młodym wieku trudno jest „od razu” wiedzieć co chce się robić w życiu. Preferencje i wizja przyszłości szlifują się z biegiem czasu oraz wraz z podejmowaniem różnych aktywności.
Jak czytać zachowania ludzkie aby rozumieć intencje partnerów biznesowych?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more