parallax background

Co jaki czas należy zrobić szkolenie BHP? 

W każdym miejscu jesteśmy narażeni na prawdopodobieństwo zagrożenia zdrowia, a nawet życia – nie inaczej ma się więc w przypadku miejsca pracy. Dotyczy to zarówno miejsc szczególnie narażonych na wypadek, jak i pracy administracyjno-biurowej. Jednak aby odpowiednio określić jego prawdopodobieństwo, zakres ustalany jest przez Główny Inspektorat Pracy pod nazwą ryzyka zawodowego.

Takim zdarzeniem może okazać się nawet niewielki pożar, w wyniku którego pracownik poniesie najmniejszy uszczerbek na zdrowiu czy też wyłącznie szkody materialne. To dlatego też na każdy zakład pracy oraz określone stanowisko nałożone są odgórne zasady postępowania w pracy w oparciu o ocenę ryzyka. Ich znajomość musi być znana zarówno pracodawcy, jak i każdemu pracownikowi.

Powstałe w tym celu szkolenie BHP to obowiązkowy kurs ze zbioru zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, który powinien kończyć się testem, a podchodzący do niego – uzyskać wynik pozytywny.

Czego dokładnie dotyczą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?

W ogólnym wyniku oceny ryzyka zawodowego powinien zawierać się dokładny opis stanowiska pracy, a także podjętych środków profilaktycznych, które zapobiegać mają przyczynom potencjalnych wypadków. Podczas szkolenia BHP wykorzystywane powinny być tablice edukacyjne oraz zaznajomienie ze znakami, a także kurs udzielania pierwszej pomocy. To także nauka podejmowania szybkich decyzji i najlepszych rozwiązań w przypadku narastającego ryzyka.

Co jaki czas należy je wykonać?

Pierwsze szkolenie BHP, zwane wstępnym, nowy pracownik powinien wykonać jeszcze przed przystąpieniem do pracy lub też na samym jej początku w trakcie wdrażania. Szkolenia okresowe, czyli na przestrzeni trwania umowy, mogą przybierać różnorodną formę, ale objęte są z kolei terminem ważności. Zależą one jednak od rodzaju wykonywanego stanowiska, dlatego każde z nich ma swój własny, określony wymiar czasu. Niezbędny jest także monitoring i aktualizowanie kursu BHP względem potrzeb miejsca pracy, jeśli ulega ono nawet najmniejszym modyfikacjom.

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more