parallax background

Co jaki czas należy zrobić szkolenie BHP? 

W każdym miejscu jesteśmy narażeni na prawdopodobieństwo zagrożenia zdrowia, a nawet życia – nie inaczej ma się więc w przypadku miejsca pracy. Dotyczy to zarówno miejsc szczególnie narażonych na wypadek, jak i pracy administracyjno-biurowej. Jednak aby odpowiednio określić jego prawdopodobieństwo, zakres ustalany jest przez Główny Inspektorat Pracy pod nazwą ryzyka zawodowego.

Takim zdarzeniem może okazać się nawet niewielki pożar, w wyniku którego pracownik poniesie najmniejszy uszczerbek na zdrowiu czy też wyłącznie szkody materialne. To dlatego też na każdy zakład pracy oraz określone stanowisko nałożone są odgórne zasady postępowania w pracy w oparciu o ocenę ryzyka. Ich znajomość musi być znana zarówno pracodawcy, jak i każdemu pracownikowi.

Powstałe w tym celu szkolenie BHP to obowiązkowy kurs ze zbioru zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, który powinien kończyć się testem, a podchodzący do niego – uzyskać wynik pozytywny.

Czego dokładnie dotyczą zasady bezpieczeństwa i higieny pracy?

W ogólnym wyniku oceny ryzyka zawodowego powinien zawierać się dokładny opis stanowiska pracy, a także podjętych środków profilaktycznych, które zapobiegać mają przyczynom potencjalnych wypadków. Podczas szkolenia BHP wykorzystywane powinny być tablice edukacyjne oraz zaznajomienie ze znakami, a także kurs udzielania pierwszej pomocy. To także nauka podejmowania szybkich decyzji i najlepszych rozwiązań w przypadku narastającego ryzyka.

Co jaki czas należy je wykonać?

Pierwsze szkolenie BHP, zwane wstępnym, nowy pracownik powinien wykonać jeszcze przed przystąpieniem do pracy lub też na samym jej początku w trakcie wdrażania. Szkolenia okresowe, czyli na przestrzeni trwania umowy, mogą przybierać różnorodną formę, ale objęte są z kolei terminem ważności. Zależą one jednak od rodzaju wykonywanego stanowiska, dlatego każde z nich ma swój własny, określony wymiar czasu. Niezbędny jest także monitoring i aktualizowanie kursu BHP względem potrzeb miejsca pracy, jeśli ulega ono nawet najmniejszym modyfikacjom.

Co jaki czas należy zrobić szkolenie BHP? 
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more