parallax background

CSR – o społecznej odpowiedzialności biznesu

CSR – O społecznej odpowiedzialności biznesu! 

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania. Zgodnie z CSR przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy. Informowanie o tych działaniach przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

Jakie korzyści przynosi firmie prowadzenie odpowiedzialnego biznesu? 

  • Wzrost zainteresowania inwestorów – Kredytodawcy są bardziej zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi firmami, które oprócz dobrych wyników finansowych, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. 
  • Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy – Wzrost świadomości społecznej konsumentów powoduje, iż w swoich wyborach kierują się oni także zaufaniem do danej firmy i jej wizerunkiem. 
  • Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi – Udział firmy w życiu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych inwestycji społecznych, ułatwia jej sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. 
  • Wzrost konkurencyjności – Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden z atutów, dzięki którym firmy zdobywają przewagę konkurencyjną. Dla polskich firm przejrzysta polityka CSR może być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach światowych. Oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są tam bardziej oczywiste. 
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników – Społeczna odpowiedzialność firmy stanowi jeden z elementów pozafinansowego motywowania pracowników. Dzięki kodeksom etycznym, programom społecznym, dbałości o środowisko, wizerunek firmy w oczach pracownika ulega poprawie. Pracownicy z większym uznaniem odnoszą się do funkcjonowania firmy widząc, iż część jej aktywności skierowana jest na rozwiązywanie istotnych – również dla nich – problemów społecznych.

Jakie są narzędzia realizacji odpowiedzialnego biznesu? 

  • Kampanie społeczne czyli działanie ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy odniesienia, przy pomocy mediów jako nośnika przekazu; 
  • Eko-znakowanie i znakowanie społeczne polega na umieszczaniu na opakowaniach lub etykietach produktów dodatkowych informacji z zakresu ekologicznej lub społecznej odpowiedzialności; 
  • Ograniczanie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych przez optymalizację procesów produkcji, transportu i logistyki. 

Warto również wesprzeć program Time for the Planet – który, angażuje w walkę z ociepleniem klimatycznym na globalną skalę:  więcej na ten temat znajdziesz tutaj (klik).

  • Za odpowiedzialnością społeczną stoją też wszelkie działania dążące do tworzenia przyjaznego miejsca pracy oraz takie, które wspomagają lokalne społeczności. Te pierwsze służą stworzeniu miejsca pracy, w którym każdy czuje się komfortowo. Firma prowadzi badania satysfakcji pracowników, zapewnia świadczenia dodatkowe i benefity. Zachęca do samorozwoju poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach językowych czy studiach podyplomowych. Zapewnia również wsparcie finansowe i rzeczowe dla lokalnych stowarzyszeń, szkół, fundacji, organizacji. 

 

Jaka jest różnica między odpowiedzialnym biznesem a public relations? 

Społeczna odpowiedzialność biznesu  to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. Public relations to natomiast strategie informowania o tym, przekonywania do proponowanych rozwiązań i budowanie klimatu akceptacji do poczynań firmy,. PR to działania wspierające budowanie reputacji i kreowanie odpowiedniego, założonego wizerunku. Realizacja programów CSR i planowe działania PR w firmie, w perspektywie długofalowej mają prowadzić do wzrostu wartości firmy. Większa wartość firmy prowadzi do poprawy jej konkurencyjności. 

 

 

 

Bibliografia 

Time for the Planet
Odpowiedzialny biznes
PARP
EFL

 

 

 

 

 

 

 

CSR – o społecznej odpowiedzialności biznesu
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more