parallax background

Czym jest Mozaika Klimatyczna?

Choć jej pojęcie znane jest również pod angielskim Climate Fresk, tak naprawdę wywodzi się z francuskiego La Fresque du Climat. To tamtejszy inżynier Cedric Ringenbach na podstawie raportów IPCC, czyli Międzynarodowego Zarządu ds. Klimatu, opracował specjalistyczny schemat, nazywając go potem Mozaiką Klimatyczną. Jest to w dużym uproszczeniu model zachodzących na świecie zmian klimatu, które są ze sobą powiązane i wpływają na niekorzyść naszej planety.

Pod nazwą Mozaiki kryje się szereg poruszanych tematów, zamkniętych w specjalnej grze. Ma ona stanowić innowacyjną i prostszą w wyrażeniu formę przekazu, poprzez którą ma uświadamiać i uczyć, co robić, by zwiększyć świadomość klimatyczną na świecie.

Co tak właściwie daje? Cele, zamierzenia, nauka oraz wnioski

Głównym celem Mozaiki jest wpływ na skuteczną ochronę środowiska poprzez zwiększenie świadomości ryzyka klimatycznego wraz ze zmniejszeniem ilości produkowanych zanieczyszczeń. To także wprowadzanie oszczędności zasobów energii, w szczególności nieodnawialnych jej źródeł. To także zapalnik wdrażania własnych pomysłów do miejsca pracy, które przysłużą się sprawie ekologii.

Do kogo jest kierowana?

Mozaika klimatyczna nie jest jednak zwykłą grą. Jej zastosowanie często poprzedzone jest odpowiednimi szkoleniami, jednak gra została skonstruowana w ten sposób, by równie dobrze sama mogła spełniać swoje zadanie. Kierowana jest przede wszystkim do branży rozmaitych dziedzin, a przeszkalani w niej mogą być pracownicy różnych szczebli.

Wybór odbiorcy – dlaczego właśnie taki?

Celem poprawy jakości środowiska najbliższe lata z pewnością przyniosą odgórne zmiany, jakie wdrożyć w swój system będą musiały poszczególne branże. Alternatywne rozwiązania zaplanowane z wyprzedzeniem mogą przysłużyć się lepszej ekonomii i gospodarowaniu, a także oszczędnościom firmy.

Działanie wielkich koncernów oraz przedsiębiorstw, szczególnie na szczeblu międzynarodowym, od dziesiątek lat ma znaczący wpływ na środowisko naturalne. Uświadamianie o skali problemu, a także apelowanie o zastosowanie odpowiednich działań może przynieść światu korzyści w krótszym czasie, który jest obecnie niezwykle istotnym czynnikiem.

Czym jest Mozaika Klimatyczna?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more