Zadaniem Działu jest rozwój usług HR w oparciu o:

  1. sugestie i potrzeby Klientów
  2. rekomendacje Rady Programowej
  3. trendy, innowacje, technologie

Obecnie głównym obszarem zainteresowań Działu jest automatyzacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wyszukiwanie oraz testowanie rozwiązań IT dedykowanych do działów HR firm. Dział realizuje te zadania poprzez współpracę z jednostkami badawczymi, parkami technologicznymi, podmiotami z rynku kapitałowego (m.in. fundusze inwestycyjne) oraz ekspertami specjalizujących się w analizie behawioralnej i profilowaniu zachowań ludzkich. Jesteśmy zainteresowani zarówno komercjalizacja rozwiązań zewnętrznych partnerów jak i planujemy w 2019 roku pracę nad własnym narzędziem wspierającym procesy rekrutacyjne.