Rekrutacja nowych pracowników to zaledwie jedno z wielu zadań działu HR. Osoby zajmujące się zasobami ludzkimi w firmie mają też za zadanie czuwać nad HR miękkim i twardym. Co dokładnie to oznacza? Wyjaśniamy!

HR – krótka definicja

HR to skrót od „Human Resources, czyli po polsku „Zasoby Ludzkie”. Jest to dziedzina zarządzania, która skupia się na efektywnym zarządzaniu ludźmi w organizacji. Działy HR pełnią kluczową rolę w zakresie rekrutacji, szkoleń, rozwoju pracowników, zarządzania wynagrodzeniem, relacji między pracownikami a pracodawcą, a także w rozwiązywaniu konfliktów i utrzymaniu dobrych warunków pracy.

HR twardy

Termin „HR twardy” (ang. „hard HR”) odnosi się do podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi, które skupia się głównie na aspektach liczbowych, wynikach, celach biznesowych i efektywności organizacji.  HR twardy to także kontakt z różnego rodzaju instytucjami, wypłacanie wynagrodzenia pracownikom, a także prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pracownik zajmujący się tego rodzaju HR na liście swoich obowiązków ma również prowadzenie ewidencji czasu pracy i rejestrowanie nieobecności pracowników oraz kontrolowanie urlopów wypoczynkowych.

Główne cechy HR twardego to:

  • Podejście liczbowe: HR twardy dąży do mierzenia i analizy efektywności pracowników w celu osiągnięcia celów biznesowych.
  • Zarządzanie wydajnością: Duży nacisk kładziony jest na ocenę wydajności, wyniki pracy i osiąganie celów organizacji.
  • Koszty i korzyści: HR twardy skupia się na analizie kosztów i korzyści związanych z zatrudnianiem i utrzymaniem pracowników, mając na celu optymalizację efektywności organizacji.
  • Orientacja na wyniki: W HR twardym priorytetem są konkretne wyniki, takie jak wzrost zysków, udziały w rynku, efektywność operacyjna itp.
  • Optymalizacja zasobów: HR twardy stara się zoptymalizować zasoby ludzkie, dbając o to, aby były one wykorzystywane w sposób efektywny i zgodny z celami organizacji.

HR miękki

HR miękki” (ang. „soft HR”) kładzie nacisk na ludzkie aspekty pracy, relacje międzyludzkie i rozwój osobisty pracowników. Pracownicy zajmujący się HR miękkim przykładowo przygotowują i przeprowadzają onboarding i offboarding, wybierają i wprowadzają pozapłacowe programy motywacyjne (tj. benefity) czy tworzą ogłoszenia rekrutacyjne.

Główne cechy HR miękkiego to:

  • Rozwój pracowników: HR miękki stawia na rozwijanie potencjału pracowników poprzez szkolenia, programy rozwoju osobistego i wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.
  • Relacje międzyludzkie: HR miękki to skupienie się na budowaniu pozytywnych relacji w firmie.
  • Zadowolenie i zaangażowanie pracowników: HR miękki dąży do zrozumienia i zaspokajania potrzeb pracowników, co przekłada się na ich zadowolenie i zaangażowanie w pracę.
  • Dopasowanie do potrzeb pracowników: Elastyczność w dostosowywaniu polityki personalnej do indywidualnych potrzeb pracowników.
  • Balans pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym: HR miękki stawia na poprawę jakości życia zawodowego poprzez tworzenie warunków pracy sprzyjających równowadze między życiem zawodowym a prywatnym.

 

HR miękki i twardy. Czym się różnią?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more