Kodeks pracy przewiduje różne możliwości rozwiązania umowy o pracę, w tym również szczególne sytuacje, które
wynikają z winy pracodawcy. Do tego typu należą zwolnienia grupowe, które przewiduje ustawa z 1974 roku Kodeksu
pracy. Od ilu osób obowiązuje ten rodzaj rozwiązania umowy? Czy pracownikowi przysługuje odprawa? Jaki jest okres
wypowiedzenia? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście.

Czym są zwolnienia grupowe?

Jest to szczególny sposób rozwiązania umowy o pracę. Przyczyny muszą być po stronie pracodawcy np. likwidacja
zakładu pracy czy też bankructwo. Co więcej, forma ta może mieć miejsce tylko wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co
najmniej 20 osób.

Zwolnienia grupowe od ilu osób?

Zależy to od liczby pracowników. Według obowiązującej ustawy w czasie nie dłuższym niż 30 dni rozwiązuje się umowę z
minimum:

 • 10 osobami, w sytuacji, gdy firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 • 10% liczby osób, przy zatrudnieniu min. 100, ale nie więcej niż 300 pracowników,
 • 30 osobami, gdy firma zatrudnia 300 lub więcej pracowników.

Czy w przypadku zwolnień grupowych przysługuje odprawa?

Tak, a jej wysokość jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy. Odprawy kształtują się następująco:

 • miesięczne wynagrodzenia — krócej niż 2 lata,
 • dwumiesięczne wynagrodzenia — od 2 do 8 lat,
 • trzymiesięczne wynagrodzenia — ponad 8 lat.

Firma w świetle obowiązującej ustawy ma obowiązek zachować ten podział, jeśli konieczne będą zwolnienia grupowe.
Odprawa nie może również przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niemniej jednak w przypadku
wewnątrzzakładowych ustaleń np. regulaminu oprawa może być wyższa.

Jaki jest okres wypowiedzenia zwolnienia grupowe?

Obowiązuje standardowy okres wypowiedzenia w przypadku zwolnienia grupowego i jest uzależniony od rodzaju umowy
oraz przepracowanego czasu. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, jeśli
przepracował:

 • krócej niż 6 miesięcy – 2 tygodnie,
 • co najmniej 6 miesięcy — miesiąc,
 • co najmniej 3 lata – 3 miesiące.

W przypadku umowy o pracę na okres próbny:

 • 3 dni, jeśli okres próbny nie trwał dłużej niż 2 tygodni,
 • 1 tydzień, jeśli okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Zwolnienia grupowe spowodowane są różnymi przyczynami wynikającymi ze strony pracodawcy, niemniej jednak
podczas takiej sytuacji musi on przestrzegać m.in. okresu wypowiedzenie oraz odprawy.

Jak zaplanować zwolnienia grupowe?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more