Jesteśmy firmą doradztwa personalnego zajmującą się szeroko pojętymi usługami HR (rekrutacją, szkoleniami, coachingiem, konsultingiem oraz analityką HR). Obsługujemy Klientów indywidulanych, biznesowych, prestiżowych oraz inwestycyjnych. Reprezentujemy praktyczną i mocno biznesową część HR a nasze usługi uwzględniają bieżące trendy, rozwiązania technologiczne oraz zmiany pokoleniowe.

Podejście

Nasze podejście wynika ze zmian jakie zaszły na kilku polach.

Charakter usług HR

Obecnie usługi HR nie są punktowymi zdarzeniami lecz całymi procesami, które wpisują się w większy kontekst sytuacji jak np. cele i strategia firmy, uwarunkowanie otoczenia, zmiany społeczne itp.. Stąd też usługi HR powinny zmienić nieco swój klasyczny charakter, sposób ich realizacji oraz inaczej stawiać cel sposób ich wykonania.

Rola konsultanta HR

Klienci i rynek oczekują, że konsultant HR będzie partnerem biznesowym a nie tylko dostawcą kandydatów czy szkoleń. Oczekuje się od takiej osoby większej świadomości biznesowej, wykraczającej poza ramy HR. Realizując poważne projekty jak np. executive search, konsulting HR czy coaching biznesowy, konsultant powinien posiadać szerszą, ogólną wiedzę o świecie, ludziach i biznesie.

Zmiany społeczne

Projektowanie usług HR wymaga obecnie zrozumienia zróżnicowania pokoleń jakie na rynku się obecnie mijają a także różnorodności mas ludzkich w jednym miejscu pracy jak np. pochodzenie, wartości, narodowość, styl działania, zamożność itp.. Stąd konieczność systematycznego śledzenia tych zmian oraz ich dogłębnego rozumienia.

Zmiany technologiczne

Postępuje cyfryzacja wielu procesów biznesowych w tym usług i narzędzi HR. Pojawia się tutaj konieczność rozwijania dwóch kompetencji. Z jednej strony ogólnego rozumienia kierunków i trendów technologicznych a z drugiej rozeznania w rozwiązaniach IT które można wdrożyć w branży HR. Potrzeba innowacji dotyczy zarówno narzędzi HR w codziennej pracy konsultantów HR jak i zdolność projektowanie usług dla Klientów zawierające nowoczesne rozwiązania IT.

Wartości

Kierujemy się trzema wartościami:

1. Interdyscyplinarność

W zespole mamy praktyków biznesu doskonale znający obszar HR i łączący praktyczne doświadczenie z innych  dziedzin biznesu np. inwestycje, księgowość, podatki, business development, psychologie, optymalizacje itp. przez co lepiej rozumieją problemy Klientów oraz patrzą na nie z szerszej perspektywy. Nasi konsultanci rozwijają umiejętności czytania zachowań ludzkich, zmian zachodzących w społeczeństwie, śledzą wydarzenia z obszaru globalnej ekonomii oraz budują networking pozwalający rozumieć kluczowe procesy biznesowe.

2. Innowacyjność

Dział R&D oraz Rada Programowa współpracują z funduszami inwestycyjnymi typu seed, start up, venture capital, sieciami aniołów biznesu, parkami technologicznymi, firmami technologicznymi i innymi podmiotami zajmującymi się innowacjami, skanując te projekty, które odnoszą się do szeroko pojętego HR. Chcemy projektować te usługi HR, które mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania firm klientów w oparciu o nowe technologie.

3. Elastyczność

Podążamy za zmianami, jesteśmy blisko ludzi i otoczenia, słuchamy głosu rynku, rozumiemy przemiany pokoleniowe i następujące rewolucje społeczne.