Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników

Hands of social worker setting seal on document

Szukasz członków do swojego zespołu? Twoja firma się rozwija i potrzebujesz nowych ludzi “na pokładzie”? Pamiętaj, że
zatrudnienie pracowników wiąże się z pewnymi obowiązkami i formalnościami, których należy przestrzegać. Na co
zwrócić uwagę? Najważniejsze kwestie przedstawimy Ci w poniższym artykule.

Obowiązki pracodawcy — to warto wiedzieć

Należy mieć na uwadze, że mogą się nieco różnić w zależności od formy opodatkowania, umowy, na podstawie której
zatrudnisz pracowników oraz m.in. ich własnych uprawnień składkowych, oraz podatkowych.

Niemniej jednak możemy wskazać elementy wspólne, których zawsze należy przestrzegać, a należą do nich:

1. Dopełnienie formalności rekrutacyjnych – zebranie kwestionariusza, świadectw pracy, dyplomów oraz certyfikatów
potwierdzających kwalifikacje.

2. Skierowanie do lekarza medycyny pracy – bez odpowiednich badań wstępnych pracownik nie może być dopuszczony
do pracy. Ma to wykluczyć ewentualne przeciwskazanie względem podjęcia stanowiska.

3. Sporządzenie i podpisanie umowy, w tym udzielenie przyszłemu pracownikowi niezbędnych informacji dotyczących
pracy – w tym dokumencie powinny być zwarte kluczowe dane takie jak: rodzaj umowy, data zawarcia, stanowisko,
wynagrodzenie, czas pracy, termin rozpoczęcia pracy, miejsce wykonywania pracy oraz dane pracodawcy i pracownika
(strony). Jeśli zatrudniasz powyżej 20 osób, to musisz również sporządzić i dołączyć regulamin pracy.

4. Przeprowadzenie szkolenia BHP.

5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy – liczby przepracowanych godzin, które pozwoli na określenie właściwego
wynagrodzenia.

6. Zgłoszenie pracownika do ZUS-u – w terminie do 7 dni od rozpoczęcia pracy.

Dokładne przepisy regulujące obowiązki pracodawcy zawarte są w Kodeksie pracy, Kodeksie Cywilnym, Ustawie
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo miej na wadze, że należy także założyć teczkę osobową nowego pracownika zawierającą dokumenty takie jak
CV, świadectwa oraz te dotyczące ewentualnego ustania pracy (wypowiedzenie).

Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more