Przykładowe zadania w zakresie Interim Employee w obszarze Administracji HR:
  • na bieżąco monitorujemy składniki wynagrodzeń i benefitów pozapłacowych
  • organizujemy szkolenia BHP i pilnujemy terminu ważności zaświadczeń
  • aktualizujemy kartoteki urlopów pracowników
  • kontrolujemy ważność badań lekarskich
  • kompletujemy dokumentację pracowniczą
  • dbamy o sytuację w zespołach – planujemy zatrudnienia, przesunięcia i zwolnienia pracowników.
Świadczymy usługę na wyłączność na podstawie dogodnej dla obu stron formy współpracy. Razem z Tobą uzgadniamy takie kwestie jak:
  • przewidywany okres wykonywania pracy na rzecz Twojej firmy 
  • wymiar czasu pracy
  • miejsce wykonywania pracy 
  • warunki i rodzaj wynagrodzenia Optim Human – najczęściej rozliczenie następuje na podstawie wystawionej przez nas co miesięcznie faktury, w zależności od ilości godzin.