Oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu:
Rekrutacji
 • prowadzimy projekty związane z pracą stałą i tymczasową;
 • nasze narzędzia umożliwiają rekrutacje praktycznie z dowolnej branży;
 • działamy na terenie całego kraju;
 • realizujemy poszukiwania typu executive search / direct search;
 • raporty rekrutacyjne dla Klientów w formie interaktywnej (m.in. filmik);
Przejdź do szczegółów

Coachingu
 • usługa adresowana do kluczowego personelu (zarządy, managerowie, eksperci);
 • usługa odnosząca się do kluczowych kwestii dla organizacji (np. wzrost zysków);
 • usługa mająca wpływ również na niematerialne korzyści dla personelu (np. wzrost zaangażowania w pracę);
 • realizowana w formie 10 – 12 indywidualnych spotkań coacha z Klientem;
 • możliwość włączenia coacha w bieżącą aktywność biznesową Klienta (shadowing);
Przejdź do szczegółów

Analityki HR
 • jest wynikiem trendu na rynku związanego z cyfryzacja procesów biznesowych, w tym obszaru HR;
 • wsparcie wybranych zadań związanych z obsługą zasobów ludzkich przy użyciu rozwiązań IT;
 • kreowanie nowych funkcjonalności IT pod potrzeby i procesy Klientów;
 • przykładowe zastosowania: bot-y rekrutacyjne, zarządzanie talentami i inne;
 • praca w ramach działu R&D nad oprogramowaniem wspierającym profilowaniem ludzi (rekrutacja, awanse, struktury);
 • Przejdź do szczegółów

Szkoleń
 • wykonujemy szkolenia związane z zasobami ludzkimi, obejmujące obszar działań strategicznych i operacyjnych w organizacjach;
 • wszystkie projekty uwzględniają indywidualne cele pracowników, bieżącą sytuację w organizacji oraz założoną strategie;
 • realizujemy szkolenia grupowe, indywidualne, wyjazdowe, zdalne, jednorazowe jak i ciąg bloków tematycznych;
 • do szkoleń podchodzimy zgodnie z zasadą – prosto, konkretnie i praktycznie;
 • zapewniamy działania wzmacniające efekty szkoleń;
Przejdź do szczegółów

Konsultingu
 • obejmuje obszar zasobów ludzkich i związanych z systemowymi rozwiązaniami (np. system ocen pracowniczych);
 • usługa składa się z 4 elementów: diagnoza, wdrożenie, ewaluacja, modyfikacja;
 • konsulting realizują doświadczone osoby, z reguły wieloletni praktycy biznesu o szerokim spojrzeniu na biznes;
 • często jest powiązany ze strategią firm jako wzmocnienie jej realizacji;
 • przykładowe zakresy: audit personalny, wartościowanie stanowisk, wdrożenie sukcesji, zarządzanie talentami, przemiany pokoleniowe.
Przejdź do szczegółów

Obsługujemy Klientów będących
na różnych etapach rozwoju:
 • osoby prywatne;
 • projekty seed oraz start up;
 • jednoosobowe działalności gospodarcze;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • korporacje i duże firmy;
 • grupy kapitałowe;