Żyjemy w dobie automatyzacji wielu sfer życia i pracy. Wiele procesów zarządzania zasobami ludzkimi wychodzi z obsługi „manualnej” i zostaje zastąpionych przez rozwiązania IT (oprogramowania software, sztuczną inteligencję czy inne systemy analityczne).

Nasze zainteresowania „cyfryzacją” obszaru HR oscylują m.in. wokół procesów rekrutacji (bot-y), szkoleń (systemy e learningowe oraz rozwiązania umożliwiające zdalne uczenie się) czy planowaniu zespołów i kompetencji (platformy kompetencyjne).

Nasz Dział R&D współpracuje z firmami technologicznymi, sieciami inwestorskimi, funduszami inwestycyjnymi (VC, PE), podmiotami family offices i innymi jednostkami badawczymi. Dzięki tej współpracy mamy możliwość skanowania rynku projektów biznesowych ukierunkowanych na rozwój i transfer technologii do biznesu (a ściśle to co nas interesuje czyli szeroko pojętego HR). Koncentrujemy uwagę na takie procesy jak np. pozyskiwanie danych o pracownikach w czasie rzeczywistym, budowanie prognoz dla kadry zarządzającej czy analityka kosztów procesów kadrowych.

Nasze wsparcie może obejmować m.in. wyszukanie innowacji, jej przetestowanie czy pomoc we wdrożeniu. Sami planujemy też w 2019 rozpocząć pracę nad narzędziem informatycznym służącym do skutecznego profilowania kandydatów podczas rekrutacji.

Korzyści jakie wynikają z wdrożenia nowych technologii w obszarach HR:

 • krótszy czas wykonywania zadań (automatyzacja);
 • mniejsze koszty działań operacyjnych (mniej pracy manualnej);
 • dodatkowe źródła danych (ocena bieżącego stanu i wykonywanie prognoz);
 • bardziej precyzyjne i rzetelne dane dot. zasobów ludzkich;
 • możliwość dokonywania prognoz biznesowych;
 • zdalny dostęp do funkcjonalności z dowolnego miejsca na świecie;
 • przygotowanie organizacji do zmian gospodarczych i społecznych na rynku;

Rozwiązania IT dedykowane do działów zarządzania zasobami ludzkimi mogą:

 • usprawnić pracę działów HR;
 • wzmocnić wizerunek działów HR w oczach zarządów firm;
 • umocnić wizerunek firmy podążającej zgodnie z globalnymi trendami;
 • przygotować organizację do zmian gospodarczych i społecznych;
 • ułatwić komunikację z rynkiem pracowników;