PODNOSZENIE SKUTECZNOŚCI PRACOWNIKÓW I ZESPOŁÓW

Podnosimy skuteczność i efektywność kluczowych pracowników poprzez pracę z ich indywidualnymi schematami postępowania, modelem podejmowania decyzji, polem postrzegania i oceniania zdarzeń a także podejściem oraz sposobem myślenia.

Coaching może być dobrym rozwiązaniem gdy:

 • kluczowy i wartościowy pracownik przestaje być efektywny;
 • kiedy nie możemy pozwolić sobie na odejście lub zwolnienie pracownika (istotne projekty, wąska specjalizacja, ciągłość operacyjna);
 • tradycyjne modele zmiany (szkolenia, programy naprawcze, mentoring) nie przyniosły efektu;
 • problem pracownika jest głębszy i nie da się go rozwiązać „jednym prostym ruchem”;
 • chcemy nagrodzić pracownika i wesprzeć go w rozwoju zawodowym;

Usługa jest realizowana w formie 10 – 12 indywidualnych spotkań coacha z Klientem. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość włączenia coacha w bieżące projekty i zadania Klienta poprzez tzw. „shadowing”.

Korzyści

Coaching oparty jest o realne sytuacje z jakimi styka się pracownik, uwzględnia jego styl działania, sposób podejmowania decyzji oraz jego bieżące wyzwania i cele w pracy. Ponadto sesje są praktyczne, zorientowane na działanie (bez zbędnych teorii) a przede wszystkim skupiają się na punktach newralgicznych u pracownika (źródła obniżenia skuteczności w pracy). Efekty coachingu są widoczne „gołym okiem”. Można próbować definiować skuteczność coachingu w obszarze finansowym jak i niefinansowym w zależności od oczekiwań.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1Czym jest coaching ?
Coaching to sztuka obserwacji stylu zachowania, myślenia, postrzegania i działania Klienta. Coach poprzez zadawanie specjalnie dobranych pytań i zadań domowych (ćwiczeń), ułatwia Klientowi poznanie jego/jej indywidualnego procesu. Dzięki sesjom Klient ma okazję spojrzeć na siebie z punktu widzenia obserwatora i drogą świadomych wyborów dokonać zmian czy to na polu zawodowym czy prywatnym. Cały coaching jest realizowany w zgodzie z wartościami Klienta i jego / jej strefą komfortu. Mówi się, że dobry coach jest lustrem dla Klienta w którym może się przejrzeć.
2Czym się to różni od innych szkoleń?
Inne formy dokonywania zmian w życiu czy pracy jak np. szkolenia grupowe, dotyczą problemów szerszej społeczności ludzi. Coaching jest indywidualną metodą pracy z Klientem ukierunkowaną na wyłącznie na jego / jej sytuację i wyzwania. To jakby szyć garnitur na wymiary danej osoby. Poza tym coaching jest procesem, który trwa z reguły 10 – 12 tygodni a szkolenia z reguły są jednostkowymi zdarzeniami (jednodniowe / dwudniowe).
3Czy coaching ma związek z psychoterapią?
Coaching nie jest usługą psychoterapeutyczną, psychiatryczną ani innym specjalistycznym oddziaływaniem na umysł Klienta. Coaching może być prowadzony zarówno przez psychoterapeutów jak i osoby nie mające związek z psychologią (lecz posiadające umiejętności i doświadczenie w tym zakresie).
4Kto korzysta z sesji?
W zależności od formy i rodzaju coachingu:
executive coaching
 • adresowany do właścicieli biznesów, prezesów, dyrektorów zarządzających oraz innych kluczowych managerów w firmie;
business coaching
 • dla każdej osoby, która zainteresowana jest podniesieniem swojej skuteczności w pracy;
life coaching
 • dla każdej osoby, która pragnie dokonać zmian w swoim życiu;
Powyższy podział jest umowny gdyż bardziej odnosi się do obszaru w jakim coach i „coachee” będą się poruszać. Bywa tak, że obszar zawodowy i prywatny się nawzajem przeplatają.
5Nad czym się pracuje?
Zależy od sytuacji, potrzeb Klienta oraz zajmowanego stanowiska w organizacji. Tematem może być m.in.:
 • nowe spojrzenie na zarządzanie firmą;
 • rozwiązywanie konfliktów i sytuacji kryzysowych;
 • umiejętności charyzmatycznego lidera;
 • pokonywanie własnych barier i ograniczeń;
 • zmiana wykonywanego zawodu;
 • zaplanowanie awansu;
 • itp.
Przede wszystkim osoby mające warsztat trenerski oraz praktycy biznesu. Staramy się aby dany temat szkoleniowy z konkretnej branży był omawiany przez człowieka, który ją rozumie z doświadczenia.
6Czy efekty coachingu są namacalne?
Sesje są oparte wyłącznie o:
 • realne sytuacje i zdarzenia z jakimi na co dzień styka się Klient
 • styl działania i podejmowania decyzji Klienta
 • wyzwania przed jakimi obecnie stoi Klient
obejmując obszar biznesu i otoczenia rynkowego a także relacji z kluczowymi partnerami biznesowymi. Dlatego nasza praca ma przełożenie na efektywność osobistą oraz firmy. Wskaźnikami efektywności coachingu dla organizacji (sponsora) mogą być np. wzrost zysków, spadek reklamacji, lepsza jakość, wzrost zaangażowania zespołu czy poprawa wizerunku. Dla osoby coachowanej gratyfikacją może być uczucie satysfakcji z pracy, lepsze relacje z członkami zespołu, poczucie rozwoju osobistego, zwiększenie pozycji w organizacji czy pokonanie osobistych barier.
7Czy sesje są praktyczne?
Sesje są praktyczne i pozbawione sztucznych oraz niepotrzebnych teorii, które nic nie wnoszą w codzienne życie Klienta. Koncentrujemy się na rozwiązaniach, które wyniosą Klienta na wyższy poziom.
8Jak wyglądają sesje?
Coaching jest przeprowadzany w formie cyklicznych indywidualnych spotkań (sesji) trenera z Klientem, realizowanych w systemie jedno spotkanie tygodniowo lub co dwa tygodnie w miejscu pracy bądź na zewnątrz. Na pierwszej sesji robimy wprowadzenie do coachingu (często mylony ze szkoleniem, mentoringiem, system NLP czy psychoterapią), ustalamy cel (bez tego nie rozpoczynamy pracy) oraz definiujemy wskaźniki efektywności coachingu (orientacja na namacalne wyniki). Od drugiej sesji rozpoczynamy pracę nad celem Klienta. Pomiędzy sesjami zadawane są specjalne zadania, które wzmacniają efektywność coachingu i mocniej ukierunkowują Klienta na wyznaczony cel. W szczególnych sytuacjach coach może zostać włączony do bieżących zadań i celów Klienta.
9Czego unikać szukając coacha?
Pojęcie coachingu stało się modne i posługują się nim czasami pseudo trenerzy, znachorzy i inne osoby „uzdrawiające” ludzi. Coaching został wrzucony do jednego „worka” bardzo szerokiej palety usług, wykonywanych z jednej strony przez profesjonalistów jak i amatorów. Szukając dla siebie coacha dobrze jest zwrócić uwagę na takie elementy jak np. kwalifikacje i odbyte szkolenia, doświadczenie zawodowe, referencje (również od jakich osób pochodzą), otoczenie i środowisko coacha, osobiste wrażenia z pierwszej sesji (z reguły jest ona bezpłatna).
OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
 • Regionalny doradca klienta
  Sesje były dla mnie unikalną okazją podniesienia własnej efektywności, które pomogły mi osiągnąć szereg celów zawodowych jak i osobistych oraz patrzeć w przyszłość z optymizmem.” Okazją lepszego poznania samego siebie, odkryciem własnych wartości oraz nowych sił do dalszej pracy.
  Regionalny doradca klienta