OPTYMALIZACJA ZASOBÓW LUDZKICH

W ramach konsultingu wspieramy zarządy firm oraz dyrektorów personalnych w planowaniu i realizacji strategii organizacji. Dotyczy tej części strategii firm w której czynnik ludzki (zasoby kompetencje, struktura, procesy, trendy itp.) ma istotny wpływ na jej wykonanie. To mogą być zagadnienia związane np. z planowaniem sukcesji, zarządzaniem talentami, wdrażaniem innowacji i rozwiązań IT itp.. Wszystkie rozwiązania w ramach konsultingu są w swej naturze systemowe i obejmują najczęściej pięć etapów:

  • diagnoza
  • wypracowanie rozwiązań
  • wdrożenie rozwiązań
  • monitoring
  • ewaluacja i modyfikacja

Usługi konsultingu wykonują wyłącznie praktycy biznesu, których doświadczenie zawodowe wykracza poza obszar HR. Nasi konsultanci doskonale znają procesy biznesowe, będąc w różnych organizacjach na kluczowych stanowiskach. Dzięki temu wnosimy nie tylko „miękkie - HR-owe” spojrzenie na dany problem lecz jego zrozumienie od strony czysto biznesowej (potocznie zwanej „twardej”). Ponadto w ramach Ekosystemu Biznesowego OPTIM HUMAN, dysponujemy szerokim wachlarzem biznesowej mocy sprawczej (zasoby, kontakty, wiedza, rozwiązania, informacje), które mogą zostać wykorzystane do wdrażania sugestii wynikających z przeprowadzonego konsultingu. To nasze wartości dodane.

Korzyści mogą odnosić się do m.in.
  • wsparcia w zdefiniowaniu fragmentu strategii firmy (dotyczącym zasobów ludzkich);
  • zaplanowania działań naprawczych (w sytuacji kryzysu lub braku wyników);
  • identyfikacji słabych ogniw i procesów w organizacji;
  • poprawy wizerunku i reputacji;
  • poprawy wskaźników finansowych (zysk, koszty, sprzedaż itp.);