POZYSKIWANIE KADR I KOMPETENCJI NA RYNKU

Pozyskujemy kluczowy personel do organizacji na terenie całego kraju, bez podziału na branże. Wykonujemy poszukiwania typu executive / direct search w których sami aktywnie docieramy do kandydatów na rynku z firm konkurencyjnych jak i klasyczne kampanie (social media, ogłoszenia prasowe). Do identyfikacji najlepszych partnerów wykorzystujemy również Ekosystem Biznesowy OPTIM HUMAN (networking).

Procesy rekrutacyjne obejmują każdy poziom struktury:

wyższy (członkowie rad nadzorczych oraz zarządów firm);
managerski (dyrektorzy operacyjni i menagerowie średniego szczebla);
operacyjny (eksperci, specjaliści, doradcy);

Realizujemy projekty pracy stałej oraz interim management. Stosujemy nowoczesną metodologię identyfikacji i weryfikacji kandydatów, opracowujemy wielowątkowe raporty rekrutacyjne prezentujące kandydatów z kilku aspektów (m.in. zawodowy, prywatny, potencjał wewnętrzny itp.), wspieramy ocenę satysfakcji kandydata z pracy.

Korzyści dla Partnera:
 • minimalne zaangażowanie Klienta (cały proces rekrutacyjny od A do Z);
 • oszczędność czasu (krótkie terminy realizacji);
 • oszczędność finansowa (niższe koszty niż samodzielne poszukiwania);
 • ciągłość operacyjną w projektach (krótkie okresy wdrażania kandydata);
 • anonimowość (bez konieczności odsłaniania nazwy Klienta);
 • informacje nt. rynku pracowników (ogólne trendy wokół danego stanowiska);
 • eliminacja błędu rekrutacyjnego (weryfikacja kandydata przez ekspertów) ;
 • gwarancje efektu (kilkumiesięczne okresy gwarancyjne);

Ponadto w ramach procesów rekrutacyjnych staramy się nie tylko dostarczać kandydatów z rynku lecz także doradzać w kwestiach obecnie istotnych na rynku tj. zatrzymywania talentów w organizacjach oraz rozumienia zmian pokoleniowych na rynku pracy.

 • Prezes firmy chemii gospodarczej
  Realizacja projektów rekrutacyjnych odbywała się niezwykle sprawnie, szybko i profesjonalnie. Prezentowani kandydaci byli cenionymi ekspertami na rynku. Dzięki nim możliwa była kontynuacja strategii firmy bez zbędnych przestojów.
  Prezes firmy chemii gospodarczej
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1Ile trwa proces rekrutacyjny?
Na stanowiska niższego i średniego szczebla: 3 – 4 tygodnie. Na stanowiska managerskie (kierownicy, dyrektorzy): 4 – 5 tygodni. Na stanowiska wyższego szczebla (dyrektor operacyjny, zarząd, rada nadzorcza): od 6 tygodni do nawet 24 tygodni.
2Ile kandydatów prezentujecie?
Z reguły 3 osoby spełniające wymagania Klienta, lecz zróżnicowane między sobą (np. poziomem wynagrodzenia).
3Jak szukacie kandydatów?
W przypadku poszukiwań biernych (gdy czekamy aż pojawi się właściwy kandydat) są to kampanie prasowe, akcje promocyjne na portalach społecznościowych, związanych z wyszukiwaniem miejsc pracy. Gdy wyszukujemy kandydatów aktywnie penetrując rynek (direct search / executive search) sami bezpośrednio docieramy do właściwych osób. Korzystamy wówczas z sieci własnych kontaktów oraz metodologii z zakresu socjologii.
4Jak sprawdzacie kandydatów?
Mamy szeroką paletę możliwości weryfikacji kandydatów. Od klasycznych testów psychologicznych, poprzez narzędzia psychometryczne, assessment center, próbki zadań aż po wywiad behawioralny. Cechy takie jak dojrzałość życiowa, motywację, system wartości czy inne oblicza kandydata badamy własnymi metodami bazując na wieloletniej praktyce konsultantów. Na życzenie Klientów realizujemy również testy umiejętności „twardych”. Obecnie powoli odchodzi się od mocnego „sprawdzania” kandydatów testami a raczej stawia się na szczerą rozmowę (wynika to ze zmian pokoleniowych oraz sytuacji na rynku pracy).
5Co zawiera raport rekrutacyjny?
Nasze raporty obejmują m.in. filmik, w którym kandydat prezentuje samego siebie, filmik, w którym konsultant uzasadnia rekomendację kandydata, informacje dot. zachowań, cech i nastawienia kandydata, krótką charakterystykę pokolenia, z którego pochodzi dana osoba.
6Na czym polega gwarancja usługi?
Gdy kandydat zrezygnuje w określonym czasie z pracy lub gdy to Klient wycofa się ze współpracy z kandydatem, wówczas zobowiązani jesteśmy dostarczyć nowego kandydata, który spełni wymagania i będzie gotów podjąć się pracy u Klienta.
7Ile wynosi okres gwarancyjny?
Zależnie od stanowiska – od 1 do nawet 12 miesięcy.
8Jaki jest koszt usługi rekrutacyjnej?
W przypadku pracy stałej, pobieramy krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto + podatek VAT (23%).