WZBOGACAMY MOC SPRAWCZĄ ZESPOŁÓW LUDZKICH

Wykonujemy szkolenia związane z zasobami ludzkimi, obejmujące obszar działań strategicznych i operacyjnych w organizacjach.

Wszystkie projekty uwzględniają indywidualne cele pracowników, bieżącą sytuację w organizacji oraz założoną strategie. Realizujemy szkolenia grupowe, indywidualne, wyjazdowe, zdalne, jednorazowe jak i ciąg bloków tematycznych. Do szkoleń podchodzimy zgodnie z zasadą – prosto, konkretnie i praktycznie. Zapewniamy działania wzmacniające efekty szkoleń.

KORZYŚCI:

Wszystkie szkolenia (strategiczne, managerskie, operacyjne) oparte są na business case-ach Klientów oraz zorientowane na praktycznych rozwiązaniach, które maja przynieść namacalne efekty dla organizacji (finansowe, niefinansowe). Rzadko kiedy robimy poglądowe szkolenia oparte na formule wykładów i prezentacji ogólnie dostępnych na rynku rozwiązań.

DLA FIRMY
 • poprawa jakości produkcji;
 • zwiększenie wydajności zespołu;
 • obniżenie reklamacji Klientów;
 • wzrost zysków organizacji;
 • zwiększenie zaangażowania pracowników;
 • obniżenie rotacji pracowników;
 • wzrost świadomości biznesowej u pracowników;
DLA PRACOWNIKÓW
 • poprawa klimatu pracy;
 • większa satysfakcja z pracy;
 • rozwój zawodowy i osobisty;
 • lepsza komunikacja w zespole;
 • realizacja potrzeb i aspiracji;
 • poczucie stabilności i bezpieczeństwa;
 • uwolnienie potencjału i aspiracji;
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1Z czego szkolicie?
Lista szerszych obszarów tematycznych znajduje się powyżej. Szczegóły szkoleń to kwestia ustaleń indywidualnych z Klientami. Np. Klient może poprosić o szkolenie z obrony ceny przy sprzedaży mieszkań, szukać pomocy dla managera, który zarządza ludźmi pochodzących z różnych kultur lub potrzebować przeszkolić dział audytu z wykrywania kłamstw i blefu.
2Ile trwają szkolenia?
Mogą być jednodniowe, dwudniowe, cykle / bloki szkoleniowe trwające kilka miesięcy.
3Ile kosztują szkolenia?
Patrząc na ceny należy wziąć pod uwagę ilość zamawianych szkoleń, liczbę uczestników, zakres merytoryczny szkoleń, konieczność zaangażowania ekspertów branżowych a także szerszy kontekst sytuacji wokół szkoleń. Dlatego też w niektórych sytuacjach ceny usług mogą być niższe a w niektórych wyższe. Bierzemy również pod uwagę możliwości finansowe Klientów.
4Jakie mierzycie efekty?
Umawiamy się z Klientem na namacalne efekty. Mogą to być np.: mniejsza liczba reklamacji czy procent zdanych wyników z testu po szkoleniu. Zależnie od celu szkolenia i jego formy. Przy mierzeniu efektów należy pamiętać, że to czy zdobyta wiedza i wypracowane rozwiązania podczas szkolenia będą stosowane przez uczestników zależą od nich samych oraz samego otoczenia w organizacji (procesów, procedur, wartości).
5Kim są trenerzy?
Przede wszystkim osoby mające warsztat trenerski oraz praktycy biznesu. Staramy się aby dany temat szkoleniowy z konkretnej branży był omawiany przez człowieka, który ją rozumie z doświadczenia.
6Jak wygląda opieka merytoryczna po szkoleniu?
Każdy uczestnik przez okres 0,5 roku może zadzwonić do trenera prowadzącego szkolenie i porozmawiać. Może skonsultować dane zagadnienie ze szkolenia w kontekście swojej bieżącej pracy, zadać dodatkowe pytania, poprosić o radę itp.. Może odbywać się to w formie indywidualnej rozmowy lub grupowego spotkania u Klienta.
OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
 • Prezes firmy przetwórstwa owocowo - warzywnego
  Bardzo pozytywny feedback po serii szkoleń przeprowadzonych dla kadry zarządzającej. Szkolenia przyniosły wartościową wiedzę teoretyczna jak i praktyczne narzędzia, gotowe do zastosowania w relacjach na linii pracownik – przełożony.
  Prezes firmy przetwórstwa owocowo - warzywnego