Usługi HR adresowane do inwestorów indywidualnych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych typu venture capital oraz private equity, butików inwestycyjnych, podmiotów family offices, firm zajmujących się transakcjami mergers & acquisitions oraz wszelkich organizacji na komercyjnym rynku kapitałowym zajmującymi się inwestowaniem, zarządzaniem majątkiem czy inną formą budowania wartości podmiotów gospodarczych.

Świadczymy pięć rodzajów usług:
MEDIACJE INWESTYCYJNE

Pośrednictwo i doradztwo w relacjach z udziałowcami, radą nadzorczą, zarządem w inwestycjach i biznesach


Wsparcie w sytuacjach konfliktów dot.:

 • wizji i strategii rozwoju ;
 • polityki finansowej i definiowania wartości;
 • działań korygujących i naprawczych;
 • relacji interpersonalnych w zespołach;
 • kryzysów i zagrożeń;

Każdy konflikt na wysokim szczeblu firmy niesie za sobą ryzyko zahamowania jej rozwoju, utraty wiarygodności czy w najgorszym wypadku jej zamknięcia. Pomagamy w osiągnięciu porozumienia i budowaniu trwałych relacji biznesowych na linii Udziałowcy – Rada Nadzorcza – Zarząd.

RÓŻNICE KULTUROWE I POKOLENIOWE

Doradztwo w zakresie komunikacji i zrozumienia zróżnicowanych środowisk ludzi w biznesie


Pomagamy osiągnąć porozumienie z partnerami, zróżnicowanych pod kątem:

 • kultury;
 • pokolenia;
 • warstwy społecznej;
 • profilu zawodowego;
 • mentalności, poglądów i wartości;

Środowiska pracy obecnie są urozmaicone. Pracują w nich ludzie z różnych krajów, wieku, statusu społecznego. Dajemy praktyczne wskazówki jak żyć i pracować z odmiennością, w pozytywnym znaczeniu tego słowa.

Usługi mają przełożenie na namacalne efekty dla Klientów:
 • obniżenia ryzyka inwestycyjnego związanego z wcześniejszym rozpoznaniem nieuczciwego partnera biznesowego;
 • eliminacją strat wizerunkowych wskutek współpracy z niewiarygodnym partnerem biznesowym;
 • szybszy zwrot z inwestycji dzięki wyszukaniu na rynku dobrej kadry zarządzającej;