Usługi HR adresowane do inwestorów indywidualnych, sieci aniołów biznesu, funduszy inwestycyjnych typu venture capital oraz private equity, butików inwestycyjnych, podmiotów family offices, firm zajmujących się transakcjami mergers & acquisitions oraz wszelkich organizacji na komercyjnym rynku kapitałowym zajmującymi się inwestowaniem, zarządzaniem majątkiem czy inną formą budowania wartości podmiotów gospodarczych.

Świadczymy pięć rodzajów usług:
MEDIACJE INWESTYCYJNE

Pośrednictwo i doradztwo w relacjach z udziałowcami, radą nadzorczą, zarządem w inwestycjach i biznesach


Wsparcie w sytuacjach konfliktów dot.:

 • wizji i strategii rozwoju ;
 • polityki finansowej i definiowania wartości;
 • działań korygujących i naprawczych;
 • relacji interpersonalnych w zespołach;
 • kryzysów i zagrożeń;

Każdy konflikt na wysokim szczeblu firmy niesie za sobą ryzyko zahamowania jej rozwoju, utraty wiarygodności czy w najgorszym wypadku jej zamknięcia. Pomagamy w osiągnięciu porozumienia i budowaniu trwałych relacji biznesowych na linii Udziałowcy – Rada Nadzorcza – Zarząd.

RÓŻNICE KULTUROWE I POKOLENIOWE

Doradztwo w zakresie komunikacji i zrozumienia zróżnicowanych środowisk ludzi w biznesie


Pomagamy osiągnąć porozumienie z partnerami, zróżnicowanych pod kątem:

 • kultury;
 • pokolenia;
 • warstwy społecznej;
 • profilu zawodowego;
 • mentalności, poglądów i wartości;

Środowiska pracy obecnie są urozmaicone. Pracują w nich ludzie z różnych krajów, wieku, statusu społecznego. Dajemy praktyczne wskazówki jak żyć i pracować z odmiennością, w pozytywnym znaczeniu tego słowa.

Usługi mają przełożenie na namacalne efekty dla Klientów:
 • obniżenia ryzyka inwestycyjnego związanego z wcześniejszym rozpoznaniem nieuczciwego partnera biznesowego;
 • eliminacją strat wizerunkowych wskutek współpracy z niewiarygodnym partnerem biznesowym;
 • szybszy zwrot z inwestycji dzięki wyszukaniu na rynku dobrej kadry zarządzającej;
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1Jakie informacje dostarczacie Klientowi?
W zależności od usługi i potrzeb możemy naszą diagnostykę skierować na np.
 • czy partner biznesowy mówi prawdę oraz czy coś ukrywa?
 • czego można się po nim spodziewać w przyszłości?
 • jaki ma potencjał biznesowy (moc sprawczą) i osobisty (kompetencje)?
 • czy ma motywację i determinację aby realizować cele i plany?
 • jakie ma powiązania i relacje z otoczeniem?
 • czy uda się inwestorowi zbudować dobrą relację z partnerem biznesowym w trakcie trwania współpracy?
2W jakiej formie przekazywane są informacje?
W przypadku:
 • a) wyszukiwania osób / kompetencji – raport weryfikacyjny oraz profile biznesowe osób
 • b) szkoleń grupowych – skrypt z opisanymi technikami
 • c) konsultingu indywidulanego – zestaw technik dopasowanych do Klienta (jego/jej stylu działania i sytuacji)
 • d) usługi (wykonanie działań za Klienta) – raport ze wskazówkami
3Jak badacie osoby?
Stosujemy osiągnięcia z obszaru taktyk psychodiagnostycznych, socjotechnik oraz praktycznej psychologii behawioralnej. W zespole zajmującym się tymi usługami pracuje również konsultant wywodzący się ze środowiska inwestycyjnego. Dzięki temu zachowana jest synergia między czynnością diagnostyczną a np. płynnością procesów inwestycyjnych (transakcje).
4Jak wyszukujecie twórców i pomysłodawców?
Sieć kontaktów własnych.
5Co oznacza wyszukiwanie kompetencji?
Gdy analizowany jest dany projekt (biznes) może się okazać że brakuje w nim np. dobrej sprzedaży, analizy rynku, strategii cenowej czy kierowania ludźmi. Braki te można uzupełnić na różne sposoby (znalezieniem nowego pracownika, szkoleniem, coachingiem, usługą zewnętrzną – np. interim management, systemem IT itp.). Dlatego używamy pojęcia „wyszukania / organizacji brakującej kompetencji.