Usługi HR adresowane do właścicieli projektów będących we wczesnych fazach rozwoju tj.:
  • SEED
    (sam pomysł);
  • START UP
    (istnieje produkt / usługa, początek komercjalizacji);
  • JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
    (istniejące 1 – 2 lata na rynku i planujące swój rozwój);

Wyspecjalizowaliśmy się w czterech usługach:
COACHING INWESTYCYJNY

NADAWANIE MOCY SPRAWCZEJ PROJEKTOM


Praca merytoryczna i strategiczna nad projektem oraz jego Pomysłodawcą. Celem jest doprowadzenie do sytuacji w której projekt staje się atrakcyjny dla Klientów na rynku, partnerów biznesowych oraz potencjalnych inwestorów. Dajemy wsparcie w procesie weryfikacji m.in. założeń strategicznych, analiz finansowych, badania rynku, doboru kompetencji biznesowych zespołu, poszukiwań kapitału inwestycyjnego itp.. Nadajemy młodym projektom moc sprawczą, dzięki której możliwe staje się ich powoływanie do życia oraz aktywny rozwój.

MENTORING TRANSAKCYJNY

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA DOMYKAJĄCE ROZMOWY Z INWESTORAMI


Wsparcie właścicieli młodych biznesów w realizacji procesu inwestycyjnego (czyli wejścia inwestora do projektu). Usługa może obejmować kilka zagadnień takich jak np.: pomoc w rozmowach i negocjacjach z inwestorami; praktyczne wskazówki dot. aspektów prawnych, finansowych, podatkowych; definiowanie zapisów w umowie inwestycyjnej i porozumienia wspólników; spisywania zasad komunikacji i współpracy z inwestorami. Możliwy jest nasz aktywny udział w procesie inwestycyjnym na zasadzie shadowing-u czyli patrzenia przez ramię Pomysłodawcy i podpowiadania rozwiązań.


SOURCING INWESTYCYJNY

POZYSKIWANIE BRAKUJĄCYCH ZASOBÓW BIZNESOWYCH


Wspieramy pozyskanie brakujących ogniw i kompetencji w projektach. Może to być np. organizacja kluczowego zespołu, wyszukanie ekspertów branżowych, mentorów, analityków, partnerów strategicznych, osób z „mocnym nazwiskiem” i pozycją na rynku, prawników, reprezentantów rynków zbytu itp.. Z racji tego, że w młodych projektach nie ma dużych nadwyżek finansowych, stąd docieramy do zasobów, które dołączą do projektu na preferencyjnych zasadach lub będą gotowe na odroczoną gratyfikację (finansową lub inną).

OUTSOURCING INWESTYCYJNY

REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO ZA POMYSŁODAWCĘ


Przeprowadzenie w imieniu Pomysłodawców projektu (i razem z nim) szeregu czynności takich jak przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej (biznes planu, teasera inwestycyjnego, prezentacji inwestycyjnej, „one page-u”), wyszukanie brakujących zasobów biznesowych, realizacja procesu inwestycyjnego, bieżąca komunikacja z inwestorami itp.