REKRUTACJA I SELEKCJA

Do każdej rekrutacji konsultanci Optim Human podchodzą z ogromnym zaangażowaniem. Nasze indywidualne podejście pozwala dobrze poznać i zrozumieć potencjalnego pracownika — jego potrzeby, oczekiwania i motywacje.

Każde przedsiębiorstwo tworzą ludzie - specjaliści w swoim fachu potrafią bardzo pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Żeby jednak ich zdobyć i zatrudnić, należy przeprowadzić zabiegi takie jak rekrutacje pracowników - procesy te pomagają wyłonić spośród kandydatów tych idealnych, którzy doskonale odnajdą się na danym stanowisku pracy. My jako firma oferujący między innymi outsourcing procesu rekrutacji możemy Ci w tym pomóc. Z zaangażowaniem prowadzimy rozmowy zarówno z potencjalnymi kandydatami, jak i z Tobą - zależy nam bowiem na poznaniu potrzeb obu stron.

Indywidualne podejście to klucz do sukcesu

Uważamy, że aby dobrze poznać i zrozumieć potrzeby Klienta należy podejść do niego w indywidualny sposób. Nie inaczej jest w przypadku procesów takich jak rekrutacje pracowników na różnych szczeblach. Świadcząc nasze usługi outsourcingowe, właśnie w taki sposób podchodzimy zarówno do naszych Klientów, jak i zleconych przez nich zadań, które szczegółowo są przez nas analizowane, dzięki czemu możemy je realizować z dokładnością. W ramach naszych usług outsourcingowych tworzymy szczegółowe scenariusze, plany, procesu poszukiwania pracowników, dzięki czemu możemy dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnych kandydatach i w późniejszym etapie przekazać Ci dokładne analizy ich dotyczące.

ZAKRES USŁUGI REKRUTACYJNEJ
  • Wsparcie w stworzeniu profilu poszukiwanych kandydatów oraz w odpowiednim nazewnictwie stanowisk

  • Przedstawienie klientowi puli kandydatów razem z dodatkowymi informacjami - taka forma współpracy pozwala reagować na ewentualne zmiany profilu, aby finalnie zatrudnić jak najlepiej dopasowanych przyszłych pracowników. Już na tym etapie dajemy naszym klientom możliwość wyboru jakich kandydatów zakwalifikować do dalszych etapów procesu.

  • Przeprowadzenie rozmów z wybranymi przez klienta kandydatami

  • Dostarczenie 3 raportów rekrutacyjnych opisujących najlepszych kandydatów

  • Pomoc w zorganizowaniu spotkań kandydatów z klientem

  • Możliwość wsparcia w ostatecznym wyborze kandydata

  • Na życzenie klienta możemy przeprowadzić testy aby zweryfikować dodatkowe kompetencje.