REKRUTACJA I SELEKCJA

Do każdej rekrutacji konsultanci Optim Human podchodzą z ogromnym zaangażowaniem. Nasze indywidualne podejście pozwala dobrze poznać i zrozumieć potencjalnego pracownika — jego potrzeby, oczekiwania i motywacje.

Poznajemy ich poprzez rozmowy o ich doświadczeniu zawodowym, oczekiwań wobec swojej ścieżki kariery i organizacji, w której chcą spełniać się zawodowo, swoich planach, wątpliwościach i obawach.

ZAKRES USŁUGI REKRUTACYJNEJ
  • Wsparcie w stworzeniu profilu poszukiwanych kandydatów oraz w odpowiednim nazewnictwie stanowisk

  • Przedstawienie klientowi puli kandydatów razem z dodatkowymi informacjami - taka forma współpracy pozwala reagować na ewentualne zmiany profilu, aby finalnie zatrudnić jak najlepiej dopasowanych przyszłych pracowników. Już na tym etapie dajemy naszym klientom możliwość wyboru jakich kandydatów zakwalifikować do dalszych etapów procesu.

  • Przeprowadzenie rozmów z wybranymi przez klienta kandydatami

  • Dostarczenie 3 raportów rekrutacyjnych opisujących najlepszych kandydatów

  • Pomoc w zorganizowaniu spotkań kandydatów z klientem

  • Możliwość wsparcia w ostatecznym wyborze kandydata

  • Na życzenie klienta możemy przeprowadzić testy aby zweryfikować dodatkowe kompetencje.