WSPARCIE PRZY TWORZENIU PROCESÓW I PROCEDUR HR

Każda organizacja, zarówno ta mniejsza, jak i duża korporacja, dla sprawnego oraz przejrzystego funkcjonowania potrzebuje spisania procesów, czynności ułatwiających codzienne funkcjonowanie działów a co za tym idzie – całego przedsiębiorstwa. Optim Human wspiera swoich klientów m.in. w:
  • Projektowaniu procedur rekrutacji i selekcji: nasz zespół pomoże Ci zdefiniować i zaprojektować stanowiska pracy, a następnie określi niezbędne umiejętności – wiedzę i doświadczenia kandydatów z punktu widzenia potrzeb stanowiska i celów organizacji. W kolejnym etapie ułożymy proces rekrutacji i adaptacji nowych osób w Twojej firmy.
  • Przygotowaniu wzorów dokumentów dotyczących procedur zatrudniania: zatrudniając nowego pracownika należy dopełnić szeregu formalności związanych z zatrudnieniem nowej osoby. Zaopatrzymy Cię we wzory dokumentacji pracowniczej. 
  • Stworzeniu modelu procedury rozwoju zawodowego dla pracowników: plan ścieżki kariery zawodowej musi być dostosowany do obecnej i przyszłej struktury Twojej firmy. Pomagamy uwzględniać takie elementy personalne jak: ocena kształcenia, przesunięcia w poziomie, awans czy odwołanie pracownika. Plan rozwojowy ukierunkowuje działania zatrudnionego i konkretyzuje jego cele.