Plan rozwoju pracownika – jak stworzyć?

Poszerzanie swoich horyzontów i zdobywanie nowej wiedzy są kluczowe w procesie doskonalenie oraz rozwoju zawodowego, ale jak to zrobić? Jak stworzyć, dobry i przemyślany plan rozwoju pracownika? Mamy dla Ciebie kilka przydatnych wskazówek, które na pewno pomogą!

Czym jest plan rozwoju pracownika?

Jest to lista aktywności, która przyczynia się do poszerzenia kompetencji pracownika, działania tego typu bardzo często wchodzą w skład tzw. programu rozwoju talentów. Można powiedzieć, że system ten jest odpowiedzią na ambicje zatrudnionych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Jak stworzyć indywidualny plan?

Pierwszy krok powinien należeć do samego pracownika, gdyż to od niego zależy jakie talenty czy też kompetencje zechce rozwijać, powinny to być maksymalnie 2 kompetencje w skali roku, w których skład mogą wchodzić po 3 kluczowe zachowania. Pamiętaj, aby nakreślić swoje możliwości i realia na podstawie obecnego doświadczenia. Oczywiście plan rozwoju, w następnej kolejności powinien być konsultowany z działem HR. Ma to na celu zweryfikowanie celów oraz sprawdzenie, czy są one spójne z działaniem firmy. W sytuacji, gdy chęć nauki będzie spełniała potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, to tego typu plan rozwoju pracownika na pewno będzie poparty. Co więcej, to właśnie dział HR ustala proces oraz sposób budowy planu, mając również na uwadze budżet.

Po konsultacjach i ustaleniu budowy, dokument powinien zostać dostarczany przełożonemu, którego zadaniem jest podzielenie się informacjami dotyczącymi oczekiwań względem podjętej nauki w celu osiągnięcia celów biznesowych. Monitoruje on, wspólnie z pracownikiem, etap rozwoju oraz udziela mu niezbędnych wskazówek.

Korzyści wynikające z planu rozwojowego

Z takiego działania płyną korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dla pierwszych jest to m.in. zdobycie nowych umiejętności, większa pewność siebie, szansa na awans czy też lepsza skuteczność w działaniu. Dla pracodawcy zaś jest to np. inwestowanie w sukces firmy, zaspokojenie potrzeb organizacji oraz ulepszenie usług.

Plan rozwoju pracownika – jak stworzyć?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more