Planowanie zatrudnienia – na co zwrócić uwagę?

Zgrany personel i odpowiednio dobrana załoga to jeden z kluczy prowadzących do sukcesu danego biznesu. Dlatego też proces planowania zatrudnienia jest bardzo ważny. Oczywiście jego elementy muszą być dokładnie przemyślane i uzasadnione, tak aby potrzeby firmy zostały spełnione. Podczas poszukiwania pracownika można również skorzystać m.in. ze znanych modeli planów, które mogą ułatwić ten proces.

Podstawowe elementy planowania zatrudnienia

Na początek warto uporządkować sobie wszelkie kwestie i przeprowadzić ten proces krok po kroku, aby mieć pewność, że będzie on skuteczny. Ważnym elementem jest uzasadnianie potrzeby zatrudnienia pracownika. W tym, dlaczego chcemy kogoś przyjąć, jakie firma będzie miała z tego korzyści i kiedy chcemy to zrobić. Poza tym elementy planowania zatrudnienie powinny zawierać również takie informacje jak:

  • budżet oraz możliwości finansowe, które przełożą się m.in. na wysokość wynagrodzenia,
  • kompetencje i kwalifikacje niezbędne dla danego stanowiska,
  • poziom rotacji w tym m.in. możliwość przejścia danego pracownika na emeryturę.

Podczas planowania należy mieć również na uwadze takie elementy jak możliwe zmiany zachodzące w gospodarce, które mogą mieć znaczący wpływ na uzasadnienie konieczności wypełnianie danego wakatu. Oczywiście plan ten powinien być cyklicznie aktualizowany, tak aby na bieżąco był dostosowany do prowadzonego biznesu.

Kiedy zatrudnić nowego pracownika?

Poszukując nowego pracownika, możemy wykorzystać znane modele planów zatrudnienia, czyli:

Strategiczne – proces ten polega na zaspokojeniu potrzeb firmy i przewidywaniu przyszłości na rynku pracy w kontekście długoterminowym. Uzasadnieniem tego procesu jest m.in. opracowywanie planu pozyskiwania osób z umiejętnościami oraz talentami potrzebnymi w dalszym etapie rozwoju firmy np. za 2,3 czy też 5 lat.

Operacyjne – jest to jeden z najbardziej znanych modeli planowania i polega na aktualnym zaspokajaniu potrzeb firmy. Bazuje na przyjrzeniu się obecnym działaniom, przeanalizowaniu ich oraz uzupełnieniu wakatów, np. gdy pojawią się nowe projekty oraz cele i “brakuje rąk do pracy”.

Poza tym znanym rozwiązaniem jest współpraca z agencją pracy – “model” ten świetnie sprawdzi się w wielu przypadkach.

Planowanie zatrudnienia – na co zwrócić uwagę?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more