parallax background

Program poleceń pracowniczych

Coraz więcej pracodawców jako jedną z form poszukiwania nowego pracownika wybiera program poleceń pracowniczych. Czym jest i jakie płyną z niego korzyści?

Program poleceń pracowniczych to nic innego jak rekomendacja kandydata na konkretne stanowisko zgłoszona przez obecnego pracownika firmy. Głównym celem poleceń pracowniczych jest wsparcie działań rekrutacyjnych przedsiębiorstwa.

Jak działa program poleceń pracowniczych?

Idea programu jest prosta. Dział HR ogłasza pracownikom na jakie stanowiska rekrutuje, a oni mogą polecać na nie swoich znajomych. Zazwyczaj polecana osoba wypełnia specjalny formularz z załączeniem swojego Curriculum Vitae.

Program poleceń niesie za sobą korzyści dla wszystkich trzech zainteresowanych stron. Pracodawca może ograniczyć kanały ogłaszania informacji o wakacie, kandydat ma większe szanse na uzyskanie pracy, ponieważ został polecony, natomiast pracownik oprócz satysfakcji zazwyczaj dostaje od pracodawcy nagrodę za polecenie nowego pracownika.

Wśród innych korzyści płynących z programu poleceń pracowniczych wymienia się m.in.:

• szansa na dotarcie do kandydatów pasywnych
• zmniejszenie kosztów rekrutacji
• lojalność pracownika polecającego
• promowanie marki pracodawcy przez pracowników

 

Nagroda za polecenie pracownika, czyli podwójna korzyść

Najczęściej stosowaną nagrodą za polecenie pracownika jest bonus pieniężny. Dokładne kwoty oraz zasady wypłacania bonusu każda firma wyznacza indywidualnie. Nie tylko nagroda wpływa na zaangażowanie pracowników, w kontekście polecania swoich znajomych jako kandydatów na przyszłych pracowników firmy. Program poleceń pracowniczych to też zaangażowanie pracowników w jej rozwój. Polecenia pracownicze to gwarancja dla zatrudnionych, że firma, w której pracują bierze pod uwagę ich zdanie, a oni sami mają realny wpływ na dobór osób do zespołu. Istnienie takiego programu może realnie przyczynić się do wzrostu motywacji zatrudnionych.

Polecenia pracownicze, to gwarancja dobrego pracownika

Decydując się na zatrudnienie pracownika z polecenia pracodawca ma większą pewność, że będzie to osoba sprawdzona. Zazwyczaj, gdy pracownik poleca daną osobę zna jej kompetencje, a także posiada wiedzę dotyczącą jej doświadczenia. Istotny jest również fakt, że osoba polecona będzie chciała wypaść jak najlepiej przed nowym pracodawcą i udowodnić, że polecenie jej było dobrym pomysłem.

 

Program poleceń pracowniczych
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more