REKRUTACJA


Obecny rynek pracy stanowi wyzwanie dla każdej firmy, która rozwijając się planuje zwiększenie zasobów ludzkich. Niskie bezrobocie, wąskie grono ekspertów wykazujących ponadprzeciętny poziom kompetencji, migracje pracowników do bogatszych krajów EU, przemiany pokoleniowe i związane z tym odmienne myślenie oraz spojrzenie na pracę powoduje, iż pozyskanie z rynku wartościowych kandydatów stanowi wyzwanie. Optim Human rozumie doskonale obecną sytuację i kreuje rozwiązania, które uwzględniają również dodatkowe czynniki takie jak napięte priorytety czasowe oraz dynamiczne tempo rozwoju swoich Klientów.

Z jednej strony korzystamy z narzędzi (executive & direct search), rozległej sieci kontaktów własnych z rożnych branż, dzięki czemu skracamy czas trwania projektów rekrutacyjnych. Z drugiej strony, korzystamy z bogatej gamy możliwości weryfikacyjnych kandydatów (testy, wywiady behawioralne, weryfikacja rynkowa), które obniżają ryzyko błędu rekrutacyjnego.

Konsultanci, którzy realizują projekty rekrutacyjne reprezentują szeroki wachlarz kompetencji (od psychologii, po procesy biznesowe oraz przede wszystkim wysoką dojrzałość życiową). Dzięki temu jesteśmy wiarygodnym ambasadorem firmy Klienta na rynku kandydatów.

1Ile trwa proces rekrutacyjny?
Na stanowiska niższego i średniego szczebla: 3 – 4 tygodnie. Na stanowiska managerskie (kierownicy, dyrektorzy): 4 – 5 tygodni. Na stanowiska wyższego szczebla (dyrektor operacyjny, zarząd, rada nadzorcza): od 6 tygodni do nawet 24 tygodni.
2Ile kandydatów prezentujecie?
Z reguły 3 osoby spełniające wymagania Klienta, lecz zróżnicowane między sobą (np. poziomem wynagrodzenia).
3Jak szukacie kandydatów?
W przypadku poszukiwań biernych (gdy czekamy aż pojawi się właściwy kandydat) są to kampanie prasowe, akcje promocyjne na portalach społecznościowych, związanych z wyszukiwaniem miejsc pracy. Gdy wyszukujemy kandydatów aktywnie penetrując rynek (direct search / executive search) sami bezpośrednio docieramy do właściwych osób. Korzystamy wówczas z sieci własnych kontaktów oraz metodologii z zakresu socjologii.
4Jak sprawdzacie kandydatów?
Mamy szeroką paletę możliwości weryfikacji kandydatów. Od klasycznych testów psychologicznych, poprzez narzędzia psychometryczne, assessment center, próbki zadań aż po wywiad behawioralny. Cechy takie jak dojrzałość życiowa, motywację, system wartości czy inne oblicza kandydata badamy własnymi metodami bazując na wieloletniej praktyce konsultantów. Na życzenie Klientów realizujemy również testy umiejętności „twardych”. Obecnie powoli odchodzi się od mocnego „sprawdzania” kandydatów testami a raczej stawia się szczerą rozmowę (wynika to ze zmian pokoleniowych oraz sytuacją na rynku pracy).
5Co zawiera raport rekrutacyjny?
Nasze raporty obejmują m.in. filmik, w którym kandydat prezentuje samego siebie, filmik, w którym konsultant uzasadnia rekomendację kandydata, informacje dot. zachowań, cech i nastawienia kandydata, krótką charakterystykę pokolenia, z którego pochodzi dana osoba.
6Na czym polega gwarancja usługi?
Gdy kandydat zrezygnuje w określonym czasie z pracy lub gdy to uczyni Klient, wówczas zobowiązani jesteśmy dostarczyć nowego kandydata, który spełni wymagania i będzie gotów podjąć się pracy u Klienta.
7Ile wynosi okres gwarancyjny?
Zależnie od stanowiska – od 1 do nawet 12 miesięcy.
8Jaki jest koszt usługi rekrutacyjnej?
W przypadku pracy stałej, pobieramy krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto + podatek VAT (23%).