Rozwój pracownika w firmie – ścieżka kariery

Two happy colleagues handshaking in a modern office.

Dążenie do zwiększania swoich kompetencji, osiąganie sukcesów i chęć awansu są naturalne dla ogromnej części pracowników. Dlatego też coraz większą uwagę przykłada się do procesu, jakim jest planowanie ścieżki kariery, często mogą być one indywidualnie dopasowane do danej osoby. Jasno określona możliwość rozwoju zawodowego pracownika pozwala na wspinanie się w hierarchii organizacyjnej firmy oraz zdobywanie doświadczania i kompetencji.

Ścieżka rozwoju zawodowego pracownika

Jest to przygotowana sekwencja stanowisk, na które dana osoba po spełnieniu określonych wymagań może zostać zatrudniona. Często jest ona indywidualnie przygotowana przez menadżera oraz pracownika, niemniej jednak planowanie ścieżek kariery może być bardziej ogólne i dotyczyć m.in. całego zespołu, chociaż jest do rzadziej spotkane.

Indywidualna ścieżka kariery pozawala na planowanie działań, które odpowiadają ambicjom danej osoby w kwestii własnego rozwoju zawodowego, a jednocześnie są dobrane do potrzeb Twojej organizacji.

Jak zbudować ścieżkę kariery?

Przede wszystkim musisz wyodrębnić “rodzinę stanowisk” w ramach rozwoju zawodowego. Muszą mieć one zbliżone wymagania (często występują w ramach tego samego działu np. od juniora do specjalisty bądź wyżej). Jak już to zrobisz, to musisz mieć określone wymagania względem danych stanowisk, które zdefiniują, kiedy zatrudniony będzie mógł dostać awans. Oczywiście miej na uwadze potrzeby swojej firmy — może okazać się, że w perspektywie np. roku niektóre stanowiska zastaną zlikwidowane a inne powstaną. Następnie podczas planowania tego procesu dobrze jest zawrzeć indywidualne potrzeby danej osoby oraz jej oczekiwania.

Ścieżka rozwoju zawodowego pracownika to istotny element kariery, a także możliwości zwiększenie możliwość firmy poprzez wykorzystanie pełnego potencjału zatrudnionych osób. Co więcej, dzięki temu masz realne szanse na zmniejszenie rotacji (niższe koszty rekrutacji), zyskujesz lepiej wykwalifikowaną kadrę, możliwości awansu zwiększają zaangażowanie, a to wszystko przekłada się na lepsze wyniki.

Rozwój pracownika w firmie – ścieżka kariery
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more