parallax background

Zmiany na rynku pracy. Co nas czeka?

Rynek pracy nieustannie się zmienia – pojawiają się nowe trendy, wprowadzane są coraz bardziej technologiczne rozwiązania. W ostatnim czasie silnie oddziaływała na niego pandemia COVID-19. Wiele firm musiało zawiesić działalność lub przeorganizować jej funkcjonowanie. Niektóre z rozwiązań zostały z nami na dłużej. Jak wygląda rynek pracy po pandemii, a jak będzie wyglądał za kilka lat?

 

Rynek pracy – definicja i charakterystyka

Analizowanie obecnego rynku pracy należy rozpocząć od odpowiedzi na pytanie: Czym jest rynek pracy? Idąc za definicją słownikową, to ogół form i procesów zatrudniania pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań oraz czynników negocjacji warunków zatrudnienia, pracy i płac.

Rynek pracy można kategoryzować ze względu na różne czynniki. Jednym z nich jest zasięg geograficzny. Ze względu na niego wyróżnia się rynki pracy o charakterze: lokalnym (obejmującym daną miejscowość i jej okolice), regionalnym (dotyczącym danego regionu (np. województwa), krajowym, zagranicznym, a także globalnym.

 

Rynek pracy w 2022 roku. Nowa rzeczywistość wywołana COVID-19

Wybuch pandemii COVID-19 zmusił wielu z nas do istotnych zmian. Pracodawcy nie mieli wyjścia i przeorganizowali funkcjonowanie swoich firm. Niektórzy musieli się przebranżowić, natomiast inni wysłać pracowników na pracę zdalną. Kontakty międzyludzkie przenieśliśmy do internetu, a pracę w biurze zamieniliśmy na home office. Po dwóch latach wracamy do nowej rzeczywistości, którą dokładnie przeanalizowała Grupa Pracuj.pl w swoim raporcie „Dwa lata nowej normalności. Pracownicy i kandydaci w nowym świecie pracy” .

Wynika z niego, że wzrosła asertywność i wymagania pracowników.  Kandydaci są rzadziej gotowi na ustępstwa wobec pracodawców, oczekują także konkretnych informacji w ofertach pracy. Kolejną zmianą jest forma pracy.  Pomimo powrotu do normalności wiele firm zdecydowało się na pozostawienie możliwości pracy zdalnej. Okazuje się, że taka forma pracy jest równie istotna dla pracowników. Część z respondentów uważa, że w ofertach pracy powinna znajdować się wyraźna informacja czy stanowisko umożliwia pracę zdalną.

 

mężczyzsa rozmawia z współpracownikami na videoczacie

Znaczna większość osób mających doświadczenie pracy zdalnej lub hybrydowej nie wyobraża sobie powrotu do pracy stacjonarnej. Pracownicy chcą mieć prawo wyboru, co do sposobu pracy. Najchętniej wybieraną opcją jest praca hybrydowa, którą preferuje połowa badanych.

Kolejną zmianą, która zostanie z nami na dłużej jest rekrutacja online. Zarówno pracodawcy jak i kandydaci uważają ją  za dużą oszczędność czasu spowodowaną np. brakiem dojazdu do siedziby firmy.) Niektórzy ubiegający się o pracę uważają nawet, że taka forma przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej jest bardziej komfortowa i mniej stresująca.

Zmienił się także sposób wdrażania nowych pracowników. Wielu pracodawców decyduje się m.in. na przenoszenie znacznej części związanych z tym procedur do formuły online.

Zmiany na rynku pracy. Co warto wiedzieć

Szybki rozwój technologiczny dokona kluczowych zmian na rynku pracy. Automatyzacja, robotyka, a także sztuczna inteligencja to ogromne ułatwienie coraz częściej wykorzystywane są w przedsiębiorstwach na dużą skalę. A co za tym idzie często wiąże się to z likwidacją niektórych stanowisk pracy. Technologia sprawi, że większość umiejętności pracowników staną się przestarzałe i zbędne.

uśmiechnięta bizneswoman podaje rękę robotowi

Czeka nas także wydłużenie stażu pracy, ponieważ światowa populacja się starzeje. Wydłużenie żywotności ma wpływ także na szkolenia i rozwój pracowników. Starsi pracownicy, chcąc zachować miejsce na rynku pracy, będą musieli uczyć się nowych umiejętności. Szacuje się, że braki pracownicze będą uzupełniane przez automatyzację i robotyzację.

Bardzo prawdopodobne jest, że powstaną nowe miejsca pracy związane ze zmianami klimatycznymi. Przewiduje się, że zatrudnienie znajdziemy w branży energii alternatywnej. Wzrośnie też zapotrzebowanie na rozwój procesów inżynieryjnych, projektowanie produktów ekologicznych i zarządzanie odpadami.

 

Bibliografia

https://encyklopedia.pwn.pl/

https://www.parp.gov.pl

Raport Grupy Pracuj.pl „Dwa lata nowej normalności. Pracownicy i kandydaci w nowym świecie pracy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiany na rynku pracy. Co nas czeka?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more