Raport z procesu rekrutacji – czym jest?

Poszukiwanie nowego pracownika na określone stanowisko jest złożonym procesem, który niekiedy długo nie przynosi oczekiwanych efektów. Powodem tego okazać się mogą zarówno braki na rynku pracy, ale także i błędnie sporządzony proces rekrutacyjny, a taki zastój potrafi odbić się na całej firmie.

Zadanie to może okazać się kłopotliwe, jeżeli wyznaczone do niego zostaną niewyszkolone w tej dziedzinie osoby, jak na przykład pracownicy, którzy na ten czas nie zostaną zwolnieni z własnych obowiązków, wynikających ze stanowiska. Takie rozwiązania nie tylko przyczyniają się do spadku wydajności pracownika oraz zaburzenia jego higieny pracy, ale także spadku jakości poszukiwań nowego podopiecznego.

Skuteczny proces rekrutacji jest skomplikowanym działaniem, dlatego w tym celu warto zatrudnić odpowiednio wyszkoloną kadrę. Może to pomóc nie tylko w usprawnieniu wyselekcjonowania odpowiedniego kandydata, ale także przyspieszyć cały mechanizm i zaoszczędzić rozłożone w czasie koszty.

Profesjonalne podejście do kwestii rekrutacji

Na przestrzeni lat sprawdzano wiele technik skuteczności i podejścia do kwestii naboru kandydatów. W trakcie utarł się schemat sporządzania raportów, relacjonujących przebieg poszukiwań chętnych na dane stanowisko. Takie regularne sprawozdania pozwalają mieć stały wgląd do wielu statystyk, a także podejmowania dalszych kroków w celu maksymalnej optymalizacji działań.

Obserwować… i notować!

Dobrze sporządzony raport z procesu rekrutacji niesie ze sobą wiele zalet, co zostało sprawdzone przez wiele firm oraz zatrudnianych przez nich zespołów rekrutacyjnych. Przede wszystkim to usprawnienie poszukiwań kolejnych pracowników, a także odciążenie kadry aktywnych pracowników. Warto jednak wyznaczyć koordynatora, który może mieć czynny wgląd do ich pracy.

Dzięki raportom ocenić można między innymi ocenić skuteczność danego ogłoszenia, oszacować liczbę zgłoszeń, a także poprawić jakość przebiegu rozmowy o pracę. Raportować warto również odpowiednie wnioski, na podstawie, których przyszłe nabory będą znacznie ułatwione.

Raport z procesu rekrutacji – czym jest?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more