parallax background

Offboarding, czyli jak rozstawać się z pracownikiem

Każdy pracodawca musi być przygotowany na możliwość odejścia pracownika. Warto pamiętać, aby atmosfera odejścia przebiegała w przyjazny sposób. Pomocny w tym może być offboarding

Czym jest offboarding?

Offboarding to przeciwieństwo onboardingu, który ma na celu przywitanie i wdrożenie nowego pracownika. W tym przypadku offboarding skupia się na czymś odwrotnym czyli procesie odejścia pracownika od firmy. Rozłożenie odejścia na poszczególne etapy pozwoli na uporządkowanie pracy pozostałych pracowników i zadbanie o dopełnienie niezbędnych formalności.  Proces rozstania pracownika z firmą należy rozpocząć od stworzenia check listy, która ułatwi pracę działowi HR.

O offboardingu pisaliśmy także tutaj:

Offboarding w czasie pracy zdalnej

Etapy offboardingu

Na checkowej liście powinny znaleźć się kwestie różnorodnie tematycznie. Siłą rzeczy pierwszym elementem wiążącym się z odejściem pracownika będzie przekazanie wypowiedzenia.

Niedługo po tym, niezależnie od tego czyja jest to decyzja (czy pracodawcy czy pracownika) powinna odbyć się rozmowa z pracownikiem opuszczającym firmę. Exit interview to podsumowująca rozmowa (wywiad indywidualny), którą przeprowadza się z odchodzącym pracownikiem.

Na takim spotkaniu pracodawca powinien przedstawić argumentację swojej decyzji i wyjaśnić co jest jej powodem. To też dobra okazja do tego, aby ustalić formalne warunki odejścia np. wykorzystanie zaległego urlopu.

Drugim etapem powinno być zakomunikowanie sytuacji pracownikom, dla których odejście danego pracownika może mieć bezpośredni wpływ na ich pracę. Osoba opuszczająca miejsce pracy powinna ustalić z pracodawcą termin zamknięcia niedokończonych projektów oraz kto przejmie jej obowiązki.

Warto uwzględnić także terminy do kiedy pracownik będzie miał dostępy np. do poczty służbowej. Jest to niezwykle istotne, aby sprawdzić do jakich danych ma dostęp. Dzięki temu dbamy, aby informacje firmy nie zostały udostępnione osobom postronnym. Oprócz wyżej wymienionych dostępów warto uwzględnić także np.:

  • zdanie sprzętów służbowych
  • oddanie kluczy/ karty dostępu do biura
  • zabranie rzeczy osobistych
  • zdanie samochodu służbowego

Dlaczego warto stosować offboarding?

Offboarding to pomocne narzędzie, które może przynieść wiele korzyści. Pracownik odchodzący od firmy nadal pozostaje jej niepisanym ambasadorem. Bardzo możliwe, że będzie przekazywał informacje na temat firmy i warunków zatrudnienia dalej w świat np. w rozmowie ze znajomymi.

Żegnając pracownika warto pamiętać o tym, że w przyszłości może nadarzyć się jeszcze okazja do współpracy. Według szacunków większość pracowników jest skora do powrotu do byłego pracodawcy po jakimś czasie np. w przypadku polepszenia warunków pracy.

Uporządkowanie odejścia pracownika zapewnia także poczucie bezpieczeństwa dla współpracowników osoby opuszczającej mury firmy.  Mają oni bowiem pewność, że obowiązki odchodzącej osoby nie spadną na nich z dnia na dzień. Proces odejścia pracownika jest też dobrą okazją do pozyskania feedbacku m.in. na temat pracy w zespole czy warunków zatrudnienia.

 

 

 

Offboarding, czyli jak rozstawać się z pracownikiem
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more