List rezygnacyjny. Jak go napisać?

Low angle closeup view of a female hand signing a contract or document.

Czasami z różnych względów podejmujemy decyzję o zmianie pracy. Zanim rozpoczniemy nową pracę należy poinformować o tym obecnego pracodawcę. Jednym ze sposobów praktykowanych w międzynarodowych firmach jest list rezygnacyjny (ang. resignation letter).

List rezygnacyjny a wypowiedzenie

W Polsce przyjęło się, że aby zrezygnować z pracy musimy przedłożyć pracodawcy wypowiedzenie. Jako pracownik wnioskujemy w nim o rozwiązanie umowy z reguły za porozumieniem stron oraz sugerujemy datę odejścia z firmy. Pismo to ma charakter formalny i raczej nie uwzględnia się w nim szczegółowych informacji innych niż wyżej wymienione. Inaczej jest w przypadku listu rezygnacyjnego, w którym możemy na przykład podziękować pracodawcy za współpracę.

 

 

Co powinien zawierać list?

Nie ma jasno wytycznych co powinien zawierać taki list.  Jednak warto zawrzeć w nim:

  • Podziękowania za dotychczasową współpracę

W złożonym liście nie może zabraknąć podziękowań. Warto podziękować za możliwości rozwoju, które umożliwiło dotychczasowe miejsce pracy.

  • Deklaracje pomocy

Żegnając się z pracodawcą warto zadeklarować chęć pomocy np. w przeszkoleniu nowego pracownika.

  • Przewidywaną datę odejścia z pracy

W liście rezygnacyjnym warto także zaproponować datę rozwiązania umowy.  Zazwyczaj jest to data wypadająca na podstawie okresu wypowiedzenia.

  • Plan dokończenia bieżących projektów

W takim liście warto także poinformować pracodawcę o planie dokończenia rozpoczętych projektów. Jeśli nie jest możliwe ukończenie ich przed odejściem z pracy, należy poinformować pracodawcę kto będzie za nie odpowiedzialny.

  • Ustalenia dotyczące przekazania obowiązków następcy

W takim dokumencie należy także zawrzeć ustalenia dotyczące przejęcia obowiązków. Jeśli do czasu naszego odejścia nie pojawi się osoba zastępująca nas można wypisać swoje dotychczasowe zadania.  Zdecydowanie ułatwi to pracodawcy poszukiwanie nowego pracownika i nie pozwoli na chaos.

Czego nie warto umieszczać w liście rezygnacyjnym?

Informując pracodawcę o chęci rezygnacji z pracy w formie listownej nie należy zawierać w niej pewnych kwestii. Nie powinniśmy krytykować działań firmy lub swojego przełożonego.  Teraz przyszedł czas pożegnania, a nie wytkania błędów.  Krytyczne opinie na pewno nie przełożą się na to, że zostaniemy dobrze zapamiętani. W liście rezygnacyjnym nie chwalmy się także nową pracą i zarobkami w niej. Takie zachowanie może zostać odebrane za brak szacunku do byłego pracodawcy.

Dlaczego warto zdecydować się na list rezygnacyjny?

Na napisanie listu rezygnacyjnego przede wszystkim decydujemy się pracując w międzynarodowej firmie, szczególnie gdy ta ma swoją główną siedzibę za granicą. List ten ma być okazją do miłego pożegnania z pracodawcą i poinformowania go o swoim odejściu z pracy w przejrzysty sposób.  List ma być podsumowaniem dotychczasowej współpracy i jednoczesnym zapewnieniem, że chociaż teraz wasze drogi się rozchodzą, to może kiedyś się to zmieni. Dzięki pozostawieniu takiego listu mamy większe szanse na dobre referencje, które mogą okazać się niezbędne w dalszej karierze zawodowej.

 

List rezygnacyjny. Jak go napisać?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more