Poszukując nowych talentów do firmy, często możemy korzystać z usług agencji. Przed podjęciem współpracy warto zapoznać się z obowiązkami, które się z tym wiążą oraz korzyściami wynikającymi z tego typu działań. W tym artykule przestawimy, kto odpowiada za pracownika tymczasowego oraz jakie zadania ciążą na pracodawcy w kwestii m.in. prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, czy też pokrywania szkód wyrządzonych przez nowozatrudnioną osobę.

Podstawowe obowiązki pracodawcy wobec agencji

Pracodawca musi poinformować agencję w formie pisemnej o takich kwestiach jak m.in.:

  • przysługujących przerwach, a w przypadku organizacji zmianowej zasadach przechodzenia zmian,
  • każdorazowa zmiana wewnętrznych zasad wynagrodzenia,
  • warunkach w zakresie BHP,
  • przewidywanym terminie zakończenia współpracy z pracownikiem tymczasowym, jeśli miałoby to miejsce przed
    ustalonym czasem.

Limit wykonywania pracy tymczasowej

To pracodawca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy. Dlatego też to po jego stronie leży sprawdzenie takich kwestii jak limit wykonywania pracy tymczasowej w kontekście tygodnia czy też miesiąca, w tym również nadgodzin czy też urlopów. Przy czym wymiar etatu, przewidywany okres oraz miejsce muszą być uwzględnione zarówno przez pracodawcę, jak i agencję w formie pisemnej.

Należy mieć na uwadze, że okres wykonywania pracy tymczasowej przez tę samą osobę, na rzecz jednego pracodawcy podlega limitowi 18 miesięcy w okresie obejmującym 3 kolejne lata.

Pokrywanie szkód pracownika tymczasowego

W tym przypadku to agencja jest zobowiązania do pokrywania szkód wyrządzonych przez pracownika tymczasowego. Szczegółowe zasady dotyczące tego zajścia, określone zostały w przepisach Kodeksu Pracy. Przy czym to pracodawca musi poinformować agencję o rodzaju przewinienia, którego dopuścił się pracownik tymczasowy oraz karze porządkowej, jaka powinna być zastosowana.

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji — obowiązki pracodawcy oraz agencji

Za tę kwestię odpowiedzialne są obie strony. Agencja zajmuje się np. legalizacją dokumentów i uzyskaniem zezwoleń. Z kolei po stronie pracodawcy leży prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ewidencji czasu pracy i przestrzeganie norm w tym regulacji dot. wynagrodzenia.

Obowiązki pracodawcy wobec agencji
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more