Połączenie pracy zdalnej i pracy stacjonarnej stało się popularne głównie ze względu na zmieniające się trendy w świecie pracy oraz postępy technologiczne. Organizacja pracy hybrydowej wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania zarówno ze strony firmy jak i pracownika.

Praca hybrydowa – czym jest?

Praca hybrydowa to model organizacji pracy, w którym pracownicy mają możliwość wykonywania swoich obowiązków zarówno w biurze, jak i zdalnie. Jest to połączenie pracy stacjonarnej (w biurze) i pracy zdalnej (spoza biura) mające na celu zrównoważenie elastyczności oraz efektywności.

Pandemia, a praca hybrydowa

Niewątpliwie do popularności pracy zdalnej w znacznym stopniu przyczyniła się pandemia. To właśnie wtedy wiele firm zmuszonych było do przejścia na pracę z domu czyli tzw. home office. Początki nie były łatwe, ponieważ firmy musiały przeorganizować swoją dotychczasową działalność i funkcjonowanie. Jednak z dnia na dzień coraz lepiej odnajdowały się w nowej rzeczywistości. Pracodawcy starali się wprowadzić narzędzia, które ułatwią wzajemną komunikację pracowników i pozwolą na współpracę. Wśród nich znalazły się różnego rodzaju komunikatory, dyski plików online czy maile. Pandemia pokazała światu biznesu, że pracownicy swoją pracę mogą wykonywać pracując nie tylko z biura ale i z domu.

Praca hybrydowa – kluczowe jest przygotowanie

Pracując hybrydowo musimy pamiętać o dobrym zorganizowaniu. Liczba oraz dni, w których pracownik ma stawić się w biurze powinny być ustalone pomiędzy pracownikiem i jego przełożonym.

Warto, aby dni w biurze były wykorzystane przede wszystkim na zadania, które wymagają interakcji pomiędzy pracownikami np. wymiany koncepcji. Natomiast na dni pracy z domu powinniśmy zostawić zadania, które wykonuje się w pełnym skupieniu i ciszy.

Istotne jest także, aby były określone godziny w jakich pracownicy powinni być dostępni i gotowi do komunikacji. To pomoże uniknąć zamieszania i usprawni komunikację między pracownikami pracującymi zdalnie, a tymi pracującymi w biurze.

Wybierając system pracy hybrydowej warto w miarę możliwości wprowadzić pracę na dokumentach w wersji elektronicznej, żeby zawsze mieć do nich dostęp. Podczas pracy „łączonej” należy pamiętać o bezpieczeństwie danych.

 

Praca hybrydowa – zalety dla pracodawcy i pracownika

Dla pracodawcy:

 • Większa elastyczność w zatrudnianiu: Firmy mogą zatrudniać pracowników spoza swojego regionu lub kraju, poszerzając bazę potencjalnych kandydatów.
 • Zwiększenie efektywności: Pracownicy mogą wybierać najlepsze dla siebie warunki pracy, co może wpłynąć na ich efektywność i produktywność.
 • Oszczędności kosztów: Mniejsza liczba pracowników w biurze może prowadzić do obniżenia kosztów związanych z przestrzenią biurową, wyposażeniem i energią.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Dzięki pracy hybrydowej pracodawcy mogą lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń biurową, reagując na zmienne potrzeby zespołu.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Pracownicy ceniący elastyczność mają większą tendencję do zaangażowania i większej odpowiedzialności za wyniki swojej pracy.
 • Zwiększenie zróżnicowania: Możliwość pracy zdalnej pozwala firmom utrzymywać kontakty z pracownikami z różnych środowisk i regionów, co może przyczynić się do większego zróżnicowania zespołu.

 Dla pracownika:

 • Większa elastyczność: Pracownicy mogą dostosować swoje harmonogramy pracy do swoich osobistych potrzeb i obowiązków, co pozwala na lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Oszczędność czasu i kosztów: Praca zdalna może zmniejszyć potrzebę codziennego dojazdu do biura, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z podróżą.
 • Wyższa satysfakcja zawodowa: Dla wielu pracowników praca zdalna oznacza większą swobodę i komfort, co może przyczynić się do wzrostu satysfakcji zawodowej.
 • Mniejszy stres związany z dojazdami: Eliminacja konieczności codziennego dojazdu może obniżyć poziom stresu i poprawić ogólne samopoczucie pracowników.
 • Większa autonomia: Pracownicy pracujący zdalnie często mają większą autonomię w organizowaniu swojej pracy, co może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i odpowiedzialności.
 • Rozszerzony zasięg zatrudnienia: Praca zdalna pozwala pracownikom pracować dla firm spoza swojego regionu lub kraju, co zwiększa dostęp do różnych możliwości zawodowych.

 

 

 

Praca hybrydowa. O tym musisz pamiętać
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more