Przejście na emeryturę. Jakich formalności należy dopełnić?

Przejście na emeryturę to ważny etap w życiu każdego pracownika. Wiąże się on z dopełnieniem pewnych formalności, które różnią się w zależności od kraju i systemu emerytalnego. Podpowiadamy jak w Polsce wygląda proces przechodzenia na emeryturę.

 

Czym jest emerytura?

Emerytura to regularne świadczenie pieniężne przysługujące osobie, która zakończyła aktywną zawodową karierę i osiągnęła określony wiek emerytalny. W Polsce wiek ten wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Świadczenie ma na celu zapewnienie dochodu na utrzymanie życia osobie po zakończeniu kariery zawodowej.

 

 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Osoba ubiegająca się o emeryturę musi przygotować odpowiednie dokumenty. Jak czytamy w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z roku 2011 ubiegający się o emeryturę musi dołączyć do wniosku załączniki. Chodzi o dokumenty, które potwierdzą:

  • datę urodzenia
  • okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość
  • stan zdrowia, a także wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek, jeżeli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu — w przypadku gdy prawo do świadczenia jest uzależnione od stwierdzenia niezdolności do pracy
  • wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń
  • okoliczności niezbędne do ustalenia świadczeń przysługujących z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, jeżeli umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska

Kiedy pierwsza emerytura?

W Ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czytamy:

Wypłata świadczenia […] następuje w najbliższym terminie płatności świadczenia albo w następnym terminie płatności, jeżeli okres między datą wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji a najbliższym terminem płatności jest krótszy niż 30 dni.

Zgodnie z tą Ustawą, pierwsza wypłata świadczenia emerytalnego następuje w najbliższym możliwym terminie płatności. Warunkiem jest wyjaśnienie wszystkich niezbędny do wydania decyzji okoliczności minimum 30 dni przed tym terminem.

Jak obliczana jest kwota emerytury?

Wysokość emerytury jest indywidualna dla każdego ubezpieczonego i zależy od kilku czynników:

  • zwaloryzowanego kapitału początkowego (dotyczy osób objętych ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 r.). Kapitał początkowy to odtworzona kwota składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Wcześniej ZUS nie miał obowiązku prowadzenia indywidualnych kont ubezpieczonych, co wiąże się z brakiem możliwości ile pieniędzy faktycznie wpłacono za konkretnego pracownika.
  • Zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane na koncie petenta w ZUS po 1998 r. (do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego ZUS zacznie wypłacać emeryturę).
  • zwaloryzowanych środków, które są zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z OFE).

Jeśli osoba ubiegająca się o emeryturę była objęta ubezpieczeniem społecznym przed 1999 r., ale nie była objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi po 1998 r., to do ustalenia podstawy emerytury ZUS przyjmie tylko kapitał początkowy.

Dla uzyskania dodatkowych informacji i wsparcia, zalecamy odwiedzenie strony internetowej ZUS, gdzie znajdują się aktualne przepisy, narzędzia do obliczania emerytury oraz porady ekspertów (https://www.zus.pl/emerytura).

Chociaż procedury mogą wydawać się skomplikowane, są one ważnym elementem zapewnienia stabilności finansowej na emeryturze. Staranne przygotowanie i zrozumienie procesu pomogą przejść przez ten etap życia z większą pewnością i spokojem.

 

 

 

Przejście na emeryturę. Jakich formalności należy dopełnić?
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more