Pozyskanie właściwego kandydata na dane stanowisko jest niezwykle istotną kwestią. Obecnie praktykuje się dwie metody poszukiwania pracowników. W tym artykule przedstawimy różnice między rekrutacją wewnętrzną a zewnętrzną oraz wady i zalety tych rozwiązań.

Rekrutacje wewnętrzne

Ten sposób polega na poszukiwaniu odpowiednich pracowników w obrębie osób zatrudnionych w firmie. Metoda rekrutacji wewnętrznej zakłada m.in. awans potencjalnych kandydatów, chociażby specjalistów na wolne stanowisko np. lidera. Jeśli chcemy, aby rozwiązanie to było skuteczne, należy pamiętać o przejrzystym procesie. Metoda ta bazuje na stworzeniu czytelnej informacji o dostępnych wakatach oraz upowszechnieniu jej w strukturach firmy, za pomocą używanych kanałów komunikacji.

Wady i zalety rekrutacji wewnętrznej

Poszukiwanie pracowników wewnętrznie jest popularnym rozwiązaniem, które przede wszystkim umożliwia awans oraz rozwój zatrudnionym. Niemniej jednak istnieją wady i zalety rekrutacji wewnętrznej. W przypadku korzyści możemy także wymienić:

  • niższy koszt onboardingu,
  • brak konieczności używania płatnych portalów pracy,
  • krótszy czas trwania procesu.

W przypadku wad możemy wskazać brak dopływu nowych talentów.

Rekrutacja zewnętrzna

Różnicą między wcześniejszym rozwiązaniem, jest poszukiwanie kandydatów poza obrębem pracowników firmy. Metody rekrutacji zewnętrznej są zdecydowanie bardziej rozbudowane i bazują m.in. na ogłoszeniach na portalach branżowych, systemach poleceń, współpracy z powiatowymi urzędami pracy (publikacji ogłoszeń za ich pośrednictwem), czy też korzystania z usług agencji zatrudnienia. Tak więc, różnice w przypadku sposobów poszukiwania kandydata są bardzo
duże.

Wady i zalety rekrutacji zewnętrznej

Korzyścią z działań zewnętrznych jest możliwość dotarcia do bardzo dużej grupy potencjalnych kandydatów. Kolejną zaletą są szanse zatrudnienia osoby o unikalnych pomysłach i “świeżym spojrzeniu” na firmę.

Wadą są koszty oraz czas (nawet kilka tygodni) – w tym przypadku różnica między tymi procesami jest bardzo duża. Przy czym poszukiwania pracowników przy pomocy działań zewnętrznych może przyczynić się do wywołania konfliktów w organizacji, spowodowanych m.in. brakiem awansu osób z dużym stażem.

Rekrutacje wewnętrzne vs zewnętrzne
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more