Warsztaty Mozaika Klimatyczna – Integracja pracowników

Jest to angażująca bardzo ciekawa i kreatywna gra, opowiadająca o istotnych zmianach zachodzących na naszym świecie w kontekście klimatu oraz zagrożeniach. Warsztaty Mozaika Klimatyczna bazują na danych z raportów naukowych przygotowanych przez The Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), z którego chętnie korzystają ekonomiści i politycy. Tego rodzaju gra pozwala na integrację pracowników – zapoznanie się z istotnymi informacjami oraz poznanie sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu wywieranego przez człowieka na Ziemię.

Mozaika Klimatyczna – pożyteczne i ciekawe warsztaty naukowe

Jest to wyjątkowe szkolenie, na którym omawiane są poważne tematy, ale w przystępny, ciekawy i kreatywny sposób. Liczy się również dobra atmosfera, która pozwala na integrację m.in. pracowników. Forma jest bardzo angażująca — uczestnicy mają ułożyć 42 karty. Zaczynają od karty, od której wszystko się zaczęło, czyli od człowieka i układają je w kolejności przyczynowo-skutkowej. Grupa zbiera się przy stoliku, na którym ułożone są karty. Minimalna liczba uczestników przy stole wynosi 3 osoby, a maksymalna 8. Małe grupy sprzyjają współpracy oraz wymianie poglądów i uczestniczeniu w dyskusji. Dostępne są aż 2 moduły gry.

Warsztaty Mozaiki Klimatycznej trwają ok. 3 godziny. Dostępne są dla wielu organizacji – firm, urzędów, fundacji, uczelni, biur czy też szkół. Pozwalają na ciekawą integrację pracowników, uczniów czy też innych uczestników w zależności od tego, gdzie zostaną przeprowadzone.

Integracja pracowników na warsztatach Mozaiki Klimatycznej

Grupy biorące udział w grze stają przed wieloma zadaniami, które muszą wspólnie ustalić — podzielić się swoimi przemyśleniami i znaleźć wspólne rozwiązanie. Warsztaty Mozaiki Klimatycznej składają się z kilku etapów, w tym wybrania tytuły fresku, prezentacji, a także dyskusji.

Dzięki temu integracja pracowników na warsztatach Mozaiki Klimatycznej jest ciekawa i skuteczna, sprzyjają temu również niewielkie grupy. Oczywiście poza wiedzą naukową liczy się również kreatywność, dzięki czemu gra ta jest interesującym rozwiązaniem dla firmy z różnych branż, nie tylko związanych z ochroną środowiska.

Warsztaty Mozaika Klimatyczna – Integracja pracowników
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more