parallax background

6 wskazówek dla dobrego HR

6 wskazówek dla dobrego HR

 

Kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators / KPI) są używane w dziedzinie zasobów ludzkich do skutecznego zarządzania projektem. Służą one do oceny sprawnego przebiegu poszczególnych faz działania – od projektu po jego finalizację. KPI ułatwiają podejmowanie decyzji o działaniach, jakie należy zrealizować, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. W tym celu konieczne jest zdefiniowanie tych wskaźników na wcześniejszym etapie.

W ramach kampanii rekrutacyjnej niezbędne jest zdefiniowanie poszukiwanych umiejętności kandydatów w zależności od oferowanych stanowisk pracy. Należy również określić liczbę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W ten sposób dowiesz się, czy proces poszukiwawczy zakończył się sukcesem, czy nie. Będziesz także w stanie zidentyfikować obszary wymagające udoskonalenia.

Odkryj 6 wskaźników HR, które pomogą Ci zoptymalizować proces rekrutacji

 

Liczba profili w procesie rekrutacji

KPI są zazwyczaj wykorzystywane przez dział HR w okresie wyznaczonym na rekrutację. Idealnym założeniem byłoby używać go przez cały rok. Wskaźnik pozwalają z góry określić wspólny cel dla wszystkich zespołów odpowiedzialnych za rekrutację, tak więc w momencie otwarcia procesu, każdy z pracowników posiada jasno określony target, do którego może zaplanować adekwatne działania.

Analiza liczby rekrutowanych profili powinna być określona na podstawie ilości dostępnych stanowisk. Należy również określić, w jakim czasie oferowane jest zatrudnienie: czy będzie ono zdefiniowane na czas nieokreślony, czy jako tymczasowe. Pomoże to w wyborze odpowiedniej umowy oraz rozplanowaniu wakatów. Charakterystyka stanowiska i oczekiwania względem kandydata muszą być szczegółowo opisane w ofercie i zaczerpnięte z opisu stanowisk funkcjonujących w firmie.

 

Określenie liczby CV w celu wybrania odpowiednich kandydatów

W momencie publikacji oferty pracy najlepiej, aby zostały wykorzystywane wszystkie możliwe środki komunikacji: strony kariery, tablice ogłoszeń, portale społecznościowych, e-maile, etc. Ułatwi to na zebranie jak największej puli kandydatów. Spośród nich część kandydatów zostanie zaproszona na wstępną rozmowę telefoniczną. Następnie zostanie zaplanowane spotkanie z potencjalnymi kandydatami.

Czasami rekrutacja związana jest z zapoznaniem się z wieloma CV, aby wybrać kilka spełniających wymagania firmy. Żeby ocenić czas trwania rekrutacji, należy przewidzieć liczbę potencjalnych CV, jakie zespół rekrutacyjny będzie musiał przeanalizować.

Stosunek liczby kandydatów, którzy pomyślnie przeszli procedurę, do liczby zatrudnionych, pozwala określić, jakie działania należy podjąć w przyszłości. Na podstawie obserwacji i zbierania danych liczbowych KPI możemy określić także kroki podjęte w celu znalezienia nowych pracowników i najskuteczniejsze działania, które należy wdrożyć.

W ten sposób metryka pozwala zidentyfikować błędy w przyjętej strategii. Może się zdarzyć, że oferty nie są wystarczająco atrakcyjne lub termin rekrutacji jest zbyt długi… Warto więc zastanowić się nad zebraniem opinii od kandydatów, którzy odrzucili ofertę, aby ulepszyć Twoją strategię.

Lista kandydatów jest istotnym wskaźnikiem HR, który pozwala budować kolejne plany rekrutacyjne. Po ustaleniu celów rekrutacyjnych łatwiej jest określić odpowiednią wartość tolerancji dla odchylenia od przyjętych założeń.

 

Liczba profili dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej

Aby znaleźć najlepsze profile kandydatów, należy znać wskaźnik retencji aplikantów. Na podstawie tego parametru można określić działania, które należy podjąć, aby przyciągnąć interesujące nas profile potencjalnych pracowników.

Liczba rozmów kwalifikacyjnych pozwala również na zdefiniowanie najlepszych ram czasowych na rekrutację nowych pracowników. Należy pamiętać, że okres między złożeniem wniosku a rozmową wstępną ma kluczowe znaczenie. Ryzyko, jakie należy tu przewidzieć to potencjalna utrata najlepszych kandydatów, jeśli strategia jest mniej skuteczna niż strategia konkurencji. Ten błąd będzie widoczny w ciągu pierwszych 7 do 24 dni kampanii.

 

Czas trwania fazy rekrutacji

Jest to czas pomiędzy opublikowaniem oferty pracy a zatrudnieniem nowego pracownika.

Harmonogram procesu rekrutacji pomaga ocenić skuteczność strategii HR. Aby zatrzymać najlepszych kandydatów, trzeba reagować szybko, dlatego najskuteczniejszą metodą jest uproszczenie wszystkich procedur.

Preselekcja jest zwykle najdłuższą fazą. To pierwsze etapy rekrutacji, które obejmują sortowanie CV i rozmowy rozpoznawcze. Aby uprościć proces, można przykładowo przeprowadzić wywiad wideo lub analizy behawioralne.

 

Wybór źródła aplikacji

Zrozumienie jakości źródła aplikacji ma podstawowe znaczenie. Liczy się nie liczba otrzymanych CV, ale ich jakość. Identyfikacja skutecznych kanałów rekrutacyjnych oszczędza czas i pieniądze.

Aby wiedzieć, gdzie zamieścić swoje oferty pracy, warto przeprowadzić testy na tablicach ogłoszeń, portalach społecznościowych itp. Można także rozważyć inne miejsca komunikacji, w których możliwe jest złowienie przyszłych talentów. Warto też pamiętać, że strategia, która sprawdza się w przypadku konkurencji, może nie przynieść oczekiwanych skutków dla naszej firmy.

Standardowymi kanały, nie powinny być dla nas jedynymi zadowalającymi. Sukces przyniesie szukanie najskuteczniejszych źródeł, aby znaleźć idealnego kandydata. Daje to możliwość zbudowania solidnego i skutecznego planu działania optymalizującego proces rekrutacji.

 

Stopień powodzenia projektu rekrutacyjnego

Wskaźnik rotacji to liczba nowych pracowników w ciągu roku, którzy nadal pozostają na stanowisku po roku zatrudnienia. Ten wskaźnik pozwala ocenić poziom sukcesu Twojej rekrutacji i podjąć niezbędne kroki w celu ulepszenia przyszłych strategii HR.

W skrócie – chodzi o to, aby zatrzymać najlepszych. Jakość rekrutacji pozwala na późniejsze dopracowanie opisu profilu, który ma być umieszczony w ogłoszeniu. W ten sposób otrzymasz aplikacje, które przydadzą się rekrutującej firmie w dłuższej perspektywie.

 

 

 

Źródło: 6 indicateurs RH à connaître https://www-1min30-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.1min30.com/marketing-rh/6-indicateurs-rh-a-connaitre-1287501256/amp dostęp: 26.01.2021

 

6 wskazówek dla dobrego HR
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more